แปลเพลง Dumb - Nirvana

I'm not like them
But I can pretend
The sun is gone
But I have a light
The day is done
But I'm having fun
I think I'm dumb
Or maybe just happy
ผมไม่เหมือนพวกเขา
แต่ผมแสแสร้งได้
ดวงอาทิตย์ตกไปแล้ว
แต่ผมมีไฟฉายวะ
วันนี้ผ่านพ้นไป
แต่ผมมยังสนุกอยู่เลย
ผมคิดว่าตัวเองเพี้ยน
หรือไม่ผมก็แค่มีความสุข


Think I'm just happy
ผมคิดว่าผมก็แค่มีความสุข


My heart is broke
But I have some glue
Help me inhale
And mend it with you
We'll float around
And hang out on clouds
Then we'll come down
And have a hangover
หัวใจผมแตกสลาย
แต่ผมมีกาววะ
ผมเลยยังหายใจต่อ
อยู่ต่อไปกับคุณ
เราล่องลอยกันไปทั่ว
ผ่อนคลายอารมณ์
แล้วเราก็ร่วงหล่น
ทำเอามึนไปเลยHave a hangover
เล่นเราซะมึนเลย


Skin the sun
Fall asleep
Wish away
The soul is cheap
Lesson learned
Wish me luck
Soothe the burn
Wake me up
พื้นผิวดวงอาทิตย์
นอนหลับเต็มตื่น
อยากจะหลุดพ้น
จิตวิญาญเสื่อมถอย
หวังว่าผมจะโชคดี
เยียวยาความเจ็บปวด
ปลุกผมให้ตื่น


I'm not like them
But I can pretend
The sun is gone
But I have a light
The day is done
But I'm having fun
I think I'm dumb
Or maybe just happy
ผมไม่เหมือนพวกเขา
แต่ผมแสแสร้งได้
ดวงอาทิตย์ตกไปแล้ว
แต่ผมมีไฟฉายวะ
วันนี้ผ่านพ้นไป
แต่ผมมยังสนุกอยู่เลย
ผมคิดว่าตัวเองเพี้ยน
หรือไม่ผมก็แค่มีความสุข


Think I'm just happy
ผมคิดว่าผมก็แค่มีความสุข


ความหมายของเพลง

"เพลงนี้มันเกี่ยวกับพวกบ้าบอ พวกที่ไม่ได้ฉลาดอะไรนัก
แค่สนุกกับการที่ได้นั่งอยู่หน้าทีวี 10 ชั่วโมงต่อวัน
ผมรู้จักกับพวกงี่เง้ามามาก พวกเขาทำงานห่วยๆ ใช่ชีวิตลำพัง ไม่มีแฟน ไม่ค่อยมีคนคบ
แต่ก็ใช่ ไม่ว่าจะเพราะอะไร พวกเขาก็ยังมีความสุขดี"

โคเบนพูดถึงเพลง Dumb ในปี 1993 ของวันที่ 21 สิงหาคม


90s'
ธันวาคม 29, 2559
0

หาเพลง/ศิลปิน