แปลเพลง How? - John Lennon

                             

แปลเพลง How? - John Lennon
How can I go forward when I don't know which way I'm facing?
How can I go forward when I don't know which way to turn?
How can I go forward into something I'm not sure of?
Oh no, oh no
ผมจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรในเมื่อผมไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหน
ผมจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรในเมื่อผมไม่รู้ว่าต้องหันไปทางใด
ผมจะก้าวเข้าไปหาสิ่งที่ผมไม่แน่ใจข้างหน้าได้อย่างไร
โอ้ ไม่นะ ไม่เอาหรอก


How can I have feeling when I don't know if it's a feeling?
How can I feel something if I just don't know how to feel?
How can I have feelings when my feelings have always been denied?
Oh no, oh no
ผมจะรู้สึกได้อย่างไรหากผมไม่รู้จะเรียกความรู้สึกนั้นว่าอะไร
ผมจะรู้สึกถึงสิ่งนั้นได้อย่างไรหากผมไม่รู้ว่าอะไรที่ผมควรรู้สึก
ผมจะมีความรู้สึกได้อย่างไรหากความรู้สึกของผมเอาแต่ย้อกย้อนตัวมันเอง


You know life can be long
And you got to be so strong
And the world is so tough
Sometimes I feel I've had enough
คุณก็รู้ชีวิตมันไม่ง่ายเลย
คุณจะต้องเข้มแข็งเอาไว้
โลกนี้ช่างยากเย็น
บางครั้งผมก็รู้สึกเบื่อหน่ายเต็มทีHow can I give love when I don't know what it is I'm giving?
How can I give love when I just don't know how to give?
How can I give love when love is something I ain't never had?
Oh no, oh no
ผมจะมอบรักได้อย่างไรในเมื่อผมไม่รู้ว่าผมควรให้สิ่งใด
ผมจะมอบรักให้ได้อย่างไรในเมื่อผมไม่รู้จักวิธีที่จะรัก
ผมจะรักใครได้อย่างไรในเมื่อความรักคือสิ่งที่ผมไม่เคยมีเลย
โอ้ ไม่นะ


You know life can be long
You've got to be so strong
And the world she is tough
Sometimes I feel I've had enough
คุณก็รู้ชีวิตมันไม่ง่ายเลย
คุณเลยต้องเข้มแข็งเอาไว้
โลกนี้ช่างยากเย็น
บางครั้งผมก็รู้สึกเบื่อหน่ายเต็มที


How can we go forward when we don't know which way we're facing?
How can we go forward when we don't know which way to turn?
How can we go forward into something we're not sure of?
Oh no, oh no
ผมจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรในเมื่อผมไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหน
ผมจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรในเมื่อผมไม่รู้ว่าต้องหันไปทางใด
ผมจะก้าวเข้าไปหาสิ่งที่ผมไม่แน่ใจข้างหน้าได้อย่างไร
โอ้ ไม่นะ ไม่เอาหรอก
John Lennon
ธันวาคม 12, 2559
0

หาเพลง/ศิลปิน