แปลเพลง Good Song - Blur

แปลเพลง Good Song - Blur


Artist - Blur
Album - Think Tank
Release - 2003


Waiting,
I got no town to hide in
The country's got a hold of my soul
TV's dead and there ain't no war in my head
And you seem very beautiful to me
เดี๋ยวก่อน
ผมยังไม่รู้จะไปหลบอยู่ที่ไหนดี
มีเมื่องไหนที่จะโอบกอดจิตวิญญาญผมไว้ได้บ้าง
ที่ที่ไม่มีทีวีและไม่มีอะไรให้ต้องรกสมอง
และที่ที่จะทำให้คุณสวยงามสำหรับผม


Sleeping but my works not done
I could be lying on an atom bomb
I'll take care
Cause I know you'll be there
You seem very beautiful to me
นอนหลับแต่หัวของผมก็ยังไม่หยุดคิด
ผมนอนลงไปบนระเบิดปรมาณู
ผมจะจัดการกับปัญหาทุกอย่าง
เพราะผมรู้ว่าคุณจะรอคอยอยู่ตรงนั้น
คุณจะสวยงามมากมายในสายตาผม


It is the rest of your life keeps a rolling and rolling
Picture in my pocket looks like you
It is the rest of your life keeps a rolling, rolling, rolling along
ชีวิตที่เหลือของคุณยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆ
รูปภาพในกระเป๋าของผมก็ดูเหมือนคุณเลย
แต่ชีวิตที่เหลือของคุณก็ยังดำเนินต่อไป หมุนวนเวียนไป
คำศัพท์ที่น่าสนใจ


Rest (เรสทฺ) การพักผ่อน,การพัก,การนิ่งเฉย,การตาย,การหยุด
Picture (พิค'เชอะ) ภาพ,รูปภาพ,ภาพวาด,ภาพถ่าย
Pocket (พอค'คิท)  กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง,ถุงเล็ก