แปลเพลง Angels - Tom Walker

แปลเพลง Angels - Tom Walker
(Don't give up)
(I won't give up)
(No-)
ไม่ยอมแพ้
ผมจะไม่ยอมแพ้
ไม่มีทาง


Save praise for a better man
No need for your touching hands
There's nothing to understand
I'm one with the lost and damned
คำสรรเสริญมีไว้สำหรับใครสักคนที่ดีกว่า
และเขาไม่ต้องการการจับมือแสดงความยินดีของคุณหรอก
มันไม่มีอะไรเข้าใจได้เลย
ผมก็คนหนึ่งที่รู้สึกเหมือนหลงอยู่ในนรก


It's a long road and you're on your own
Take care of your broken soul
'Cause there must be
There must be
มันเป็นถนนที่ยาวนานที่คุณต้องก้าวไป
จงดูแลจิตวิญญาณที่แตกสลายไว้ให้ดีละ
เพราะมันอาจจะเป็น
มันอาจจะเป็น


I've drink all the remedies
Too young for these memories
Swing low, bitter melodies
False hope from the teeth of the enemy
ผมดื่มทุกอย่างที่อาจเยียวยาผมได้
ผมน่ะเด็กเกินไปสำหรับความทรงจำบ้าๆนี้
จุดตกต่ำ ท่วงทำนองที่ขมขื่น
ความหลังจอมปลอมจากลมปากของศัตรู


It's a long road and you're on your own
Take care of my broken soul
มันเป็นถนนที่ยาวนานที่คุณต้องก้าวไป
จงดูแลจิตวิญญาณที่แตกสลายไว้ให้ดีละ


'Cause there must be
There must be angels, guiding the way
There must be angels, saving our grace
There must be heaven for people who stray
There must be heaven in this hell that I'm living
'Cause heaven seems to be so forgiving
เพราะมันอาจจะมี
อาจจะมีปาฏิหาริย์ มาส่องนำทางคุณ
อาจจะมีปาฎิหาริย์ ที่ช่วยรักษาความดีงามไว้
มันอาจจะมีสวรรค์สำหรัคยที่กำลังหลงทาง
มันอาจจะมีสรวงสวรรค์ในนรกที่ผมกำลังอาศัยอยู่
เพราะสวรรค์ดูเหมือนจะเมตตาเราบ้าง


So don't give up
I won't give up
No, don't give up
I- 'Cause there must be angels
There must be angels
There must be heaven in this hell that I'm living
'Cause heaven seems to be so forgiving
เพราะงั้นอย่ายอมแพ้
ผมจะไม่ยอมแพ้
ไม่ ไม่มีทางยอมแพ้
ผม เพราะมันอาจจะมีปาฏิหาริย์
มันอาจจะมีปาฏิหาริย์
มันอาจจะมีสรวงสวรรค์ในนรกที่ผมกำลังอาศัยอยู่
เพราะสวรรค์ดูเหมือนจะเมตตาเราบ้างLost hope, keeping dreams afloat
I stand just a man on the tight rope
Got faith but I'll never know
See wings when I look through my telescope
สูญเสียความหวัง แต่จงอย่าหยุดฝัน
ผมคือคนหนึ่งที่ยืนจับเชื่อกนั้นไว้แน่นเลย
ถึงจะมีศัทธาแต่ผมคงไม่มีทางรู้เลย
ว่าผมได้เห็นปีกแล้วห่างยังมัวมองแต่จากที่ไกลๆ


It's a long road and you're on your own
Take care of my broken soul
มันเป็นถนนที่ยาวนานที่คุณต้องก้าวไป
จงดูแลจิตวิญญาณที่แตกสลายไว้ให้ดีละ


'Cause there must be
There must be angels, guiding the way
There must be angels, saving our grace
There must be heaven for people who stray
There must be heaven in this hell that I'm living
'Cause heaven seems to be so forgiving
เพราะมันอาจจะมี
อาจจะมีปาฏิหาริย์ มาส่องนำทางคุณ
อาจจะมีปาฎิหาริย์ ที่ช่วยรักษาความดีงามไว้
มันอาจจะมีสวรรค์สำหรัคยที่กำลังหลงทาง
มันอาจจะมีสรวงสวรรค์ในนรกที่ผมกำลังอาศัยอยู่
เพราะสวรรค์ดูเหมือนจะเมตตาเราบ้าง


So don't give up
I won't give up
No, don't give up
I- 'Cause there must be angels
There must be angels
There must be heaven in this hell that I'm living
'Cause heaven seems to be so forgiving
เพราะงั้นอย่ายอมแพ้
ผมจะไม่ยอมแพ้
ไม่ ไม่มีทางยอมแพ้
ผม เพราะมันอาจจะมีปาฏิหาริย์
มันอาจจะมีปาฏิหาริย์
มันอาจจะมีสรวงสวรรค์ในนรกที่ผมกำลังอาศัยอยู่
เพราะสวรรค์ดูเหมือนจะเมตตาเราบ้าง
2018
ตุลาคม 29, 2561
0

ความคิดเห็น

หาเพลง/ศิลปิน