แปลเพลง Dancing with character - Rae Morris

แปลเพลง Dancing with character - Rae Morris
Keep it light on your toes and forget what you know
Time to take the floor
Put my hand on your back, feel your body react
You are a natural
We can jive 'til our footsteps travel a thousand miles tonight
Keep it light, you’ll be led, hazel eyes
ตั้งสมาธิไว้ที่เท้าและลืมทุกอย่างที่รู้ไป
ได้เวลาออกมาเต้นแล้ว
จับมือฉันวางไว้ที่หลังคุณ รู้สึกถึงร่างกายตัวเอง
ปล่อยไปตามธรรมาชาตินะ
เราจะเต้นจนกว่าทุกย่างก้าวจะพาเราล่องลอยไป


He was dancing with character
Such a wonderful dancer, it embarrassed her
He was dancing with character
He was always a fan of her and married her
Now he’s dancing alone, losing control
Moving from the memory in his bones
Dancing with character and he’ll never stop dancing 'til he’s back with her
เขาเต้นอยู่กับคนในจินตนาการของเขา
ช่างเป็นการเต้นที่สวยงาม จนทำเธอเขินอาย
เขาเต้นอยู่กับคนในจินตนาการของเขา
เขาน่ะเป็นทั้งแฟนตัวยงและเป็นสามีของเธอด้วย
ตอนนี้เขาต้องเต้นรำโดยลำลังเลยอาจทำได้ไม่ดีเท่าที่เคย
เคลื่อนไหวไปตามปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกาย
เต้นอยู่กับคนในคำทรงจำและเขาจะไม่มีวัยหยุดจนกว่าจะได้กลับไปอยู่อยู่เธอ


Got a room, bought a house
Tried to save a good amount to start a family
Love is all when it lasts, 
Now she only ever dances in my memory
As the language is fading, 
I find that the only way to talk is through my moves
I’m with you, hazel eyes
เคยอยู่ในห้องด้วยกัน แล้วก็ขยับมาซื้อบ้าน
พยายามเก็บเงินเพื่อที่จะสร้างครอบครัว
เมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปรักก็ยังคงอยู่
และตอนนี้เธอก็ยังเต้นรำอยู่ในความทรงจำของเขา
แม้ภาษาจะจางหายไป
ฉันก็พบวิธีที่จะสื่อสารผ่านการเคลื่อนไหวแล้ว
ฉันอยู่กับคุณ ภายใต้ดวงตาสีน้ำตาล


He was dancing with character
Such a wonderful dancer, it embarrassed her
He was dancing with character
He was always a fan of her and married her
Now he’s dancing alone, losing control
Moving from the memory in his bones
Dancing with character and he’ll never stop dancing 'til he’s back with her
เขาเต้นอยู่กับคนในจินตนาการของเขา
ช่างเป็นการเต้นที่สวยงาม จนทำเธอเขินอาย
เขาเต้นอยู่กับคนในจินตนาการของเขา
เขาน่ะเป็นทั้งแฟนตัวยงและเป็นสามีของเธอด้วย
ตอนนี้เขาต้องเต้นรำโดยลำลังเลยอาจทำได้ไม่ดีเท่าที่เคย
เคลื่อนไหวไปตามปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกาย
เต้นอยู่กับคนในคำทรงจำและเขาจะไม่มีวัยหยุดจนกว่าจะได้กลับไปอยู่อยู่เธอNow she’s gone, is she free?
And is she watching over me?
Now I’m here, just me, so will anybody dance with me?
Keep it light, you’ll be led, hazel eyes
In the night, you'll be there, hazel eyes
ตอนนี้เธอจากไปแล้ว เธอเป็นอิสระหรือยังนะ
หรือเธอยังคงเฝ้ามองฉันอยู่
ฉันอยู่ตรงนี้ แค่ฉัน จะมีใครอย่างเต้นกับฉันบ้างไหมนะ
ทำตัวตามสบาย เธอนำไปก่อนเลย ดวงตาสีน้ำตาล
ในค่ำคืนนี้ เธออยู่ตรงนี้ มองมาสิฮาเซล


He was dancing with character
Such a wonderful dancer, it embarrassed her
He was dancing with character
He was always a fan of her and married her
Now he’s dancing alone, losing control
Moving from the memory in his bones
Dancing with character and he’ll never stop dancing 'til he’s back with her
He was dancing with character
He’ll never stop dancing 'til he’s back with her
เขาเต้นอยู่กับคนในจินตนาการของเขา
ช่างเป็นการเต้นที่สวยงาม จนทำเธอเขินอาย
เขาเต้นอยู่กับคนในจินตนาการของเขา
เขาน่ะเป็นทั้งแฟนตัวยงและเป็นสามีของเธอด้วย
ตอนนี้เขาต้องเต้นรำโดยลำลังเลยอาจทำได้ไม่ดีเท่าที่เคย
เคลื่อนไหวไปตามความทรงจำในร่างกายของเขา
เต้นอยู่กับคนในคำทรงจำและเขาจะไม่มีวัยหยุดจนกว่าจะได้กลับไปอยู่อยู่เธอ
เขาเต้นอยู่กับเธอในจินตนาการของเขา
และเขาจะไม่มีวันหยุดเต้นจนกว่าเขาจะได้กลับไปหาเธอความหมายเพลง

It’s a beautiful love story about two old people that happen to be my best friend’s grandparents, and they’re from Blackpool. They went dancing together pretty much every night in the local workingmen’s club – jive dancing – and sadly, Hazel passed away a few years ago, but George still goes and dances every night at the club.
"มันเป็นเรื่องราวความรักที่สวยงามของคนแก่สองคนที่เป็นเพื่อนกับปู่ฉันค่ะ พวกเขาอยู่ที่แบล็กพูล พวกเขามักไปเต้นด้วยกันเกือบทุกคืนในคลับของพวกคนทำงาน (เต้นแท็ป) แต่น่าเศร้า ที่ฮาเซลจากไปแล้วเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่จอร์จก็ยังไปเต้นที่คลับนั้นเกือบทุกคืนเลยค่ะ"

 Hazel และ George คือชื่อของคู่รักวัยชราในเพลงนี้ค่ะ ในมุมมองของเพลง ก็คือจอร์จยังคงเต้นรำโดยจินตนาการว่าภรรยาที่จากไปแล้วของเขาเป็นคู่เต้นของเขาค่ะ 'Hazel eyes' ในเพลงแปลได้ทั้งดวงตาสีน้ำตาล แต่ในอีกมุมหนึ่ง ก็เป็นเหมือนดวงตาของฮาเซลที่มองมาที่จอร์จค่ะ 


2018
ตุลาคม 22, 2561
0

ความคิดเห็น

หาเพลง/ศิลปิน