แปลเพลง Malibu Nights - LANY

แปลเพลง Malibu Nights - LANY


There's no reason, there's no rhyme
I found myself blindsided by
A feeling that I've never known
I'm dealing with it on my own
Phone is quiet, walls are bare
I drink myself to sleep, who cares?
No one even has to know
I'm dealing with it on my own
ไม่มีเหตุผล และความคล้องจองใดๆ
ผมพบตัวเองมืดบอดกับ
ความรู้สึกที่ผมไม่เคยรู้จัก
ผมต้องรับมือกับมันเพียงลำพัง
ปิดโทรศัพท์ กำแพงเปลื่อยเปล่า
ผมดื่มด่ำกับตัวเองจนหลับไป ใครจะมาสนละ
ไม่มีใครเคยใส่ใจเลยด้วยซ้ำ
ผมต้องรับมือกับมันโดยลำพังI've got way too much time to be this hurt
Somebody help, it's getting worse
What do you do with a broken heart?
Once the light fades, everything is dark
Way too much whiskey in my blood
I feel my body giving up
Can I hold on for another night?
What do I do with all this time?
ผมมีเวลามากมายจะอยู่กับความเจ็บปวดนี้
ถึงมีใครมาช่วย มันก็คงยังแย่ลง
ก็คุณจะทำอะไรได้กับหัวใจที่แตกสลายนี้
เมื่อแสงสว่างจางไป ทุกอย่างก็มืดมิด
รู้แต่วิธีเติมวิกี้เข้าไปเลี้ยงเส้นเลือดตัวเอง
จนร่างกายผมจะทนไม่ไหวแล้ว
ผมจะหวังกับชีวิตครั้งต่อไปได้ไหมนะ
ผมควรจะทำอย่างไงในตอนนี้ดี


Heavy thoughts when it gets late
Put me in a fragile state
I wish I wasn't going home
Dealing with it on my own
I'm praying but it's not enough
I'm done, I don't believe in love
Learning how to let it go
Dealing with it on my own
ความคิดถาถมเข้ามาเมื่อทุกอย่างสายไป
ผลักผมไปอยู่ในด้านที่เปราะบาง
ผมแค่ยังไม่อยากลับบบ้าน
แล้วรับมือกับทุกอย่างเพียงลำพัง
ผมอ้อนวอนเธอแล้วแต่เหมือนมันยังไม่พอ
ผมยอมแพ้ ผมไม่เชื่อในรักอีกแล้วI've got way too much time to be this hurt
Somebody help, it's getting worse
What do you do with a broken heart?
Once the light fades, everything is dark
Way too much whiskey in my blood
I feel my body giving up
Can I hold on for another night?
What do I do with all this time? Yeah
ผมมีเวลามากมายที่จะอยู่กับความเจ็บปวดนี้
ถึงมีใครมาช่วย มันก็คงยังแย่ลง
ก็คุณจะทำอะไรได้กับหัวใจที่แตกสลายนี้
เมื่อแสงสว่างจางไป ทุกอย่างก็มืดมิด
รู้แต่วิธีเติมวิกี้เข้าไปเลี้ยงเส้นเลือดตัวเอง
จนร่างกายผมจะทนไม่ไหวแล้ว
ผมจะมีค่ำคืนต่อไปอยู่ไหมนะ
ผมควรจะทำอย่างไงในตอนนี้ดี


I drive circles under street lights
Nothing seems to clear my mind
I can't forget
Get this out my head, so
I drive, chasing Malibu nights
Nothing seems to heal my mind
I can't forget
ผมขับรถวนไปใต้แสงไปถนน
ไม่มีอะไรชัดเจนในใจผมเลย
ผมลืมมันไม่ได้
เอามันออกจากหัวไม่ได้เลย ผมเลย
ขับรถ แข่งกับค่ำคืนแห่งมาลายู
ไม่มีอะไรเยียวยาจิตใจผมได้เลย
ผมลืมไม่ลงจริงๆI've got way too much time to be this hurt
Somebody help, it's getting worse
What do you do with a broken heart?
Once the light fades, everything is dark
Way too much whiskey in my blood
I feel my body giving up
Can I hold on for another night?
What do I do with all this time? Yeah
ผมมีเวลามากมายที่จะอยู่กับความเจ็บปวดนี้
ถึงมีใครมาช่วย มันก็คงยังแย่ลง
ก็คุณจะทำอะไรได้กับหัวใจที่แตกสลายนี้
เมื่อแสงสว่างจางไป ทุกอย่างก็มืดมิด
รู้แต่วิธีเติมวิกี้เข้าไปเลี้ยงเส้นเลือดตัวเอง
จนร่างกายผมจะทนไม่ไหวแล้ว
ผมจะมีค่ำคืนต่อไปอยู่ไหมนะ
ผมควรจะทำอย่างไงในตอนนี้ดี
2018
ตุลาคม 24, 2561
0

ความคิดเห็น

หาเพลง/ศิลปิน