แปลเพลง What if - ColdplayWhat if there was no light?
Nothing wrong, nothing right?
What if there was no time?
And no reason or rhyme?
What if you should decide
That you don't want me there by your side?
That you don't want me there in your life?
อะไรจะเกิดขึ้นถ้าที่นี้ไม่มีแสงไฟ
ไม่มีอะไรถูกหรือว่าผิด
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีวันเวลา
ไม่มีเหตุผลหรือความเข้าใจ
จะเป็นอย่างไรถ้าคุณตัดสินใจ
ว่าคุณไม่ต้องการมีผมอยู่ข้างๆอีกแล้ว
ว่าคุณไม่ต้องการมีผมอยู่ในชีวิตอีกต่อไป


What if I got it wrong?
And no poem or song
Could put right what I got wrong
Or make you feel I belong
What if you should decide
That you don't want me there by your side?
That you don't want me there in your life?
ถ้าหากผมยอมรับแล้วว่าผมผิด
คงไม่มีกวีบทไหนหรือบทเพลงใด
มาทดแทนความผิดของผม
หรือทำให้คุณรู้สึกแบบที่ผมรู้สึก
ถ้าหากว่าคุณตัดสินใจ
ว่าคุณไม่ต้องการมีผมอยู่ข้างๆอีกแล้ว
ว่าคุณไม่ต้องการมีผมอยู่ในชีวิตอีกต่อไป


Oooooh, that's right
Let's take a breath jump over the side
Oooooh, that's right
How can you know it if you don't even try?
Oooooh, that's right
มันถูกต้องแล้วละ
เราควรหยุดแล้วก้าวผ่านเรื่องนี้ไป
มันถูกต้องแล้ว
คุณจะรู้ได้อย่างถ้าคุณยังไม่เคยลองเลย
มันสมควรแล้วEvery step that you take
Could be your biggest mistake
It could bend or it could break
But that's the risk that you take
What if you should decide
That you don't want me there in your life?
That you don't want me there by your side?
ทุกก้าวที่คุณออกเดิน
อาจจะกลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่
คุณอาจแค่เจ็บปวดหรือไม่ก็แตกสลาย
แต่นั้นก็เป็นความเสี่ยงที่คุณต้องรับไว้
อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณตัดสินใจ
ว่าคุณไม่ต้องการมีผมอยู่ข้างๆอีกแล้ว
ว่าคุณไม่ต้องการมีผมอยู่ในชีวิตอีกต่อไป


Oooooh, that's right
Let's take a breath jump over the side
Oooooh, that's right
How can you know it if you don't even try?
Oooooh, that's right
มันถูกต้องแล้วละ
เราควรหยุดแล้วก้าวผ่านเรื่องนี้ไป
มันถูกต้องแล้ว
คุณจะรู้ได้อย่างถ้าคุณยังไม่เคยลองเลย
มันสมควรแล้ว


Oooooh, that's right
Let's take a breath jump over the side
Oooooh, that's right
You know that darkness always turns into light
Oooooh, that's right
มันถูกต้องแล้วละ
เราควรหยุดแล้วก้าวผ่านเรื่องนี้ไป
มันถูกต้องแล้ว
คุณก็รู้ว่าในทุกความมืดย่อมมีแสงสว่าง
มันสมควรแล้ว


ความหมายของเพลง

  เนื้อเพลงพูดถึงความสัมพันธ์ของคนสองคนที่มาถึงจุดอิ่มตัวแล้ว คือพวกเขาอยู่ในจุดที่กำลังสับสนค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าต้องเลิกกันไป ถ้าเธอตัดสินใจจะก้าวเดินออกไปจากเขา แต่ถึงอย่างงั้นเขาก็รู้ว่าเธออาจไม่ได้รักเขาอีกแล้ว เขาเลยอยากจะปล่อยเธอไปค่ะ 'That's right Let's take a breath jump over the side'


2005
ตุลาคม 23, 2561
0

ความคิดเห็น

หาเพลง/ศิลปิน