แปลเพลง Whatever - Oasis

แปลเพลง Whatever - Oasis
I'm free to be whatever I
Whatever I choose and I'll sing the blues if I want
I'm free to say whatever I
Whatever I like if it's wrong or right, it's alright
ผมเป็นอิสระที่จะทำอะไรก็ตามที่ผม
อะไรก็ตามที่ผมเลือก ผมจะร้องเพลงบลูก็ได้ถ้าผมอยากร้อง
ผมเป็นอิสระที่จะพูดอะไรก็ตามที่ผม
อะไรก็ตามที่ผมอยากจะพูดไม่ว่าจะผิดหรือว่าถูก มันไม่เป็นไรหรอก


Always seems to me
You only see what people want you to see
How long's it gonna be
Before we get on the bus and cause no fuss
Get a grip on yourself it don't cost much
สำหรับผมมันดูเหมือนว่า
คุณมองเห็นแค่ในสิ่งที่คนอื่นต้องการให้คุณเห็น
มันต้องเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน
ก่อนจะขึ้นรถเมล์ต้องจัดการปัญหาตัวเองให้เรียบร้อย
ถ้ายึดตัวเองไว้ให้มั่น อาจทำให้ไม่ต้องสูญเสียมากมัก


Free to be whatever you
Whatever you say if it comes no way, it's alright
You're free to be wherever you
Wherever you please you can shoot the breeze if you want
อิสระที่จะเป็นอะไรก็ตามที่คุณ
อะไรก็ตามที่คุณพูดแม้มันจะฟังไร้เหตุผล แต่ก็ไม่เป็นไรหรอก
คุณมีอิสระที่จะเป็นอะไรก็ตาม
อะไรก็ตามที่คุณพอใจจะพูดเรื่องห่าเหวอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ


It always seems to me
You only see what people want you to see
How long's it gonna be
Before we get on the bus and cause no fuss
Get a grip on yourself it don't cost much
สำหรับผมมันดูเหมือนว่า
คุณมองเห็นแค่ในสิ่งที่คนอื่นต้องการให้คุณเห็น
มันต้องเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน
ก่อนจะขึ้นรถเมล์ต้องจัดการปัญหาตัวเองให้เรียบร้อย
ถ้ายึดตัวเองไว้ให้มั่น คงไม่ทำให้เสียใจมากอะไรหรอกมั้งFree to be whatever I
Whatever I choose and I'll sing the blues if I want
มีอิสระที่จะเป็น
อะไรก็ตามที่ผมเลือก และผมจะร้องเพลงบลูถามผมอยากร้อง


Here in my mind
You know you might find
Something that you
You thought you once knew
But now it's all gone
And you know it's no fun
You know it's no fun
And you know it's no fun
ในจิตใจของผม
คุณรู้คุณจะค้นพบ
บางอย่างที่คุณ
คิดว่าครั้งหนึ่งคุณเคยรู้
แต่ตอนนี้มันไม่อยู่แล้ว
และคุณรู้มันไม่สนุก
คุณรู้มันไม่สนุกเท่าไหร่
คุณรู้มันไม่สนุกเลย


I'm free to be whatever I
Whatever I choose and I'll sing the blues if I want
I'm free to be whatever I
Whatever I choose and I'll sing the blues if I want
Whatever you do, whatever you say, I know it's alright
Whatever you do, whatever you say, I know it's alright
ผมเป็นอิสระที่จะทำอะไรก็ตามที่ผม
อะไรก็ตามที่ผมเลือก ผมจะร้องเพลงบลูก็ได้ถ้าผมอยากร้อง
ผมเป็นอิสระที่จะทำอะไรก็ตามที่ผม
อะไรก็ตามที่ผมเลือก ผมจะร้องเพลงบลูก็ได้ถ้าผมอยากร้อง
อะไรก็ตามที่ผมทำ อะไรก็ตามที่ผมพูด ผมรู้มันไม่เป็นไรหรอก
ความหมายของเพลง

"I think this kind of wraps up the first part of Oasis, Which is quite innocent and pure. It started to get very serious after that, we were kind of – a big rock band although we didn’t feel it at the time"
"ผมคิดว่าสิ่งที่ห่อหุ้มโอเอซิสอยู่ในตอนแรก มันค่อนข้างจะไร้เดียงสาและบริสุทธิ์ แต่มันก็เริ่มมาเข้มข้นขึ้นหลังจากนั้น พวกเรามันแบบวงร็อคสตาร์อะครับ แม้เราจะไม่รู้สึกถึงอะไรแบบนั้นในตอนนั้นก็ตาม"

90s'
ตุลาคม 29, 2561
0

ความคิดเห็น

หาเพลง/ศิลปิน