แปลเพลง You - A Great Big World

แปลเพลง You - A Great Big World
Way beyond the stars was a dream there waiting
For a dreamer to dream her
Barely just a spark in the open darkness of the ether
The world beneath her
เบื้องหลังของดวงดาวอาจมีความฝันรออยู่
สำหรับนักฝันเพื่อฝันถึงเธอ
หรือไม่ก็เพื่อเป็นประกายแสงในความมืดมิด
ของโลกที่อยู่ใต้เธอ


I never could imagine
How my life would change the day you came
And how all my fears and worries would just wash away
ผมไม่เคยนึกมาก่อนเลย
ว่าชีวิตผมจะเปลี่ยนไปขนาดนี้เมื่อคุณเข้ามา
และทุกความกลัวและความกังวนของผมที่หายไป


I never saw it coming, then one day all of a sudden
There was you, you, you, you
I don't have to live without you anymore
ผมไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่วันหนึ่งมันก็เกิดขึ้น
เพราะคุณ คุณ คุณ คุณ
ผมไม่อยากจะใช้ชีวิตโดยไม่มีคุณอีกเลยHow could it be so, that a heartless fool
Could burst wide open, be re-awoken?
Little did I know, what a simple thought could set in motion
A drop in the ocean
มันจะเป็นอย่างไง กับการเป็นคนโง่ไม่มีหัวใจ
จะลืมตาตื่นขึ้นแล้วเปิดใจยอมรับได้ไหม
ผมช่างไม่รู้อะไรเลย แต่ความคิดง่ายๆนั้นก็รวมกันแล้วกลั่นตัว
หยดลงสู่ทะเล


I've never seen the flowers or a sky so blue, it's all brand new
Like the sun on the horizon coming into view
ผมไม่เคยเห็นดอกไม้หรือท้องฟ้าเศร้าหม่นอีกเลย ทุกอย่างดูเปลี่ยนไปหมด
เหมือนดวงตะวันที่เส้นขอบฟ้าที่เข้ามาอยู่ในสายตา


I spent my whole life running, then one day all of a sudden
There was you, you, you, you
There was you, you, you, you
I don't have to live without you anymore
ผมใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อวิ่งตามหา และทันใดนั้นวันหนึ่ง
คุณก็เข้ามา คุณ คุณ คุณ
ผมไม่อยากจะใช้ชีวิตโดยไม่มีคุณอีกเลย


I never saw it coming, then one day all of a sudden
There was you, you, you, you
There was you, you, you, you
I don't have to live without you anymore
ผมไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่วันหนึ่งมันก็เกิดขึ้น
เพราะคุณ คุณ คุณ คุณ
ผมไม่อยากจะใช้ชีวิตโดยไม่มีคุณอีกเลย

I don't have to live without you anymore
ผมไม่อยากจะใช้ชีวิตโดยไม่มีคุณอีกเลย
2018
ตุลาคม 31, 2561
0

ความคิดเห็น

หาเพลง/ศิลปิน