แปลเพลง For What It’s Worth - Liam Gallagher

แปลเพลง For What It’s Worth - Liam Gallagher




In my defence all my intentions were good
And heaven holds a place somewhere for the misunderstood
You know I'd give you blood if it'd be enough
Devil's on my doorstep since the day I was born
It's hard to find a sunset in the eye of a storm
But I'm a dreamer by design and I know in time we'll put this behind
ในการปกป้องของผมทุกอย่างมันเต็มไปด้วยเจตนาดี
และแม้สวรรค์เองก็ยังมีบางทีที่โดนเข้าใจไปผิดๆ
คุณก็รู้ว่าผมมอบเลือกของผมให้ได้เลยถ้ามันทำให้คุณพอใจ
มันมีปีศาจมารออยู่หน้าประตูบ้านตั้งแต่วันที่ผมเกิดมา
มันยากที่จะค้นหาดวงอาทิตย์ตกใจกลางตาของพายุแบบนี้
แต่ผมถูกสร้างมาเป็นคนช่างฝันแะละผมรู้เราจะทิ้งเรื่องนี้ไว้ด้านหลังได้ในเวลาที่ไม่สายเกินไป



For what it's worth I'm sorry for the hurt
I'll be the first to say, "I made my own mistakes"
For what it's worth I know it's just a word and words betray
Sometimes we lose our way
For what it's worth
เพื่อสิ่งที่อาจจะดีกว่า ผมขอโทษที่ทำให้เจ็บปวดแล้วกัน
และมันเป็นครั้งแรกที่ผมจะพูดว่า "มันเป็นผมเองที่ทำผิดพลาดไป"
เพื่อสิ่งที่อาจจะดีกว่า ผมรู้ว่ามันก็แค่คำพูดและคำพูดก็เชื่อถื่อไม่ค่อยได้
บางครั้งเราก็ต้องเดินออกนอกเส้นทางของตัวเอง
เพื่อสิ่งที่อาจจะดีกว่า



Behind the lens is a poison picture you paint
And lets not pretend you were ever searching for saints
'Cause I've been crucified for just being alive
Somewhere in the crossfire of this whispering war
Seems that I've forgot just what I was fighting for
But underneath my skin there's a fire within
Still burning
เบื้องหลังกล้องมันอาจเป็นรูปวาดที่อาบด้วยยาพิษ
และอย่ามาแสแสร้งทำเป็นว่าคุณไม่เคยได้ตามหาคนชี้ทางสว่าง
เพราะผมเองก็เคยถูกตรึงบนไม้กางเขนเพียงเพื่ออยากมีชีวิต
อยู่ในสักแห่งกลางสนามรบแห่งของสงครามการซุบซิบนินทานี้
เพราะแบบนั้นดูเหมือนว่าผมจะลืมไปแล้วว่าผมเคยสู้เพื่อสิ่งใด
แต่ข้างในตัวผมยังมีเปลวอยู่
และมันยังลุกโชน



For what it's worth I'm sorry for the hurt
I'll be the first to say, "I made my own mistakes"
For what it's worth I know it's just a word and words betray
Sometimes we lose our way
For what it's worth
เพื่อสิ่งที่อาจจะดีกว่า ผมขอโทษที่ทำให้เจ็บปวดแล้วกัน
และมันเป็นครั้งแรกที่ผมจะพูดว่า "มันเป็นผมเองที่ทำผิดพลาดไป"
เพื่อสิ่งที่อาจจะดีกว่า ผมรู้ว่ามันก็แค่คำพูดและคำพูดก็เชื่อถื่อไม่ค่อยได้
บางครั้งเราก็ต้องเดินออกนอกเส้นทางของตัวเอง
เพื่อสิ่งที่อาจจะดีกว่า



The first bird to fly gets all the arrows
Let's leave the past behind with all our sorrows
I'll build a bridge between us and I'll swallow my pride
นกตัวแรกที่บินออกไปย่อมเจอลูกดอกปักแน่นอน
มาทิ้งอดีตและความเสียใจไว้ข้างหลังของเราเถอะ
ผมจะสร้างสะพานเชื่อมระหว่างเราและก้ำกลื่นศักดิ์ศรีของตัวเองไว้



For what it's worth I'm sorry for the hurt
I'll be the first to say, "I made my own mistakes"
For what it's worth I know it's just a word and words betray
Sometimes we lose our way
For what it's worth
เพื่อสิ่งที่อาจจะดีกว่า ผมขอโทษที่ทำให้เจ็บปวดแล้วกัน
และมันเป็นครั้งแรกที่ผมจะพูดว่า "มันเป็นผมเองที่ทำผิดพลาดไป"
เพื่อสิ่งที่อาจจะดีกว่า ผมรู้ว่ามันก็แค่คำพูดและคำพูดก็เชื่อถื่อไม่ค่อยได้
บางครั้งเราก็ต้องเดินออกนอกเส้นทางของตัวเอง
เพื่อสิ่งที่อาจจะดีกว่า




2017
พฤศจิกายน 21, 2561
0

ความคิดเห็น

Search