แปลเพลง Hound Dog - Elvis Presley

แปลเพลง Hound Dog - Elvis Presley
You ain't nothing but a hound dog
Crying all the time
You ain't nothing but a hound dog
Crying all the time
Well, you ain't never caught a rabbit
And you ain't no friend of mine
คุณไม่ใช่อะไรเลยนอกจากสุนัขล่าเนื้อ
ที่เห่าหอนตลอดเวลา
คุณไม่ใช่อะไรเลยนอกจากสุนัขล่าเนื้อ
ที่เห่าหอนตลอดเวลา
คุณจับกระต่ายไม่เคยได้เลยด้วยซ้ำ
แล้วผมยังไว้ใจคุณไม่ได้อีกWhen they said you was high classed
Well, that was just a lie
When they said you was high classed
Well, that was just a lie
You ain't never caught a rabbit
And you ain't no friend of mine
ตอนที่พวกเขาบอกว่าคุณน่ะสูงส่ง
นั้นน่ะมันแค่คำลวงหลอก
ตอนที่พวกเขาบอกว่าคุณน่ะสูงส่ง
นั้นน่ะมันแค่คำลวงหลอก
คุณจับกระต่ายไม่เคยได้เลยด้วยซ้ำ
แล้วผมยังไว้ใจคุณไม่ได้อีกWhen they said you was high classed
Well, that was just a lie
When they said you was high classed
Well, that was just a lie
You ain't never caught a rabbit
And you ain't no friend of mine
ตอนที่พวกเขาบอกว่าคุณน่ะสูงส่ง
นั้นน่ะมันแค่คำลวงหลอก
ตอนที่พวกเขาบอกว่าคุณน่ะสูงส่ง
นั้นน่ะมันแค่คำลวงหลอก
คุณจับกระต่ายไม่เคยได้เลยด้วยซ้ำ
แล้วผมยังไว้ใจคุณไม่ได้อีกYou ain't nothing but a hound dog
Crying all the time
You ain't nothing but a hound dog
Crying all the time
Well, you ain't never caught a rabbit
And you ain't no friend of mine
คุณไม่ใช่อะไรเลยนอกจากสุนัขล่าเนื้อ
ที่เห่าหอนตลอดเวลา
คุณไม่ใช่อะไรเลยนอกจากสุนัขล่าเนื้อ
ที่เห่าหอนตลอดเวลา
คุณจับกระต่ายไม่เคยได้เลยด้วยซ้ำ
แล้วผมยังไว้ใจคุณไม่ได้อีก
1956
พฤศจิกายน 30, 2561
0

ความคิดเห็น

หาเพลง/ศิลปิน