แปลเพลง Hurricanes - Dido

แปลเพลง Hurricanes - Dido
I wanna wake up
With your weight by my side
And I wanna think that
You look good as you rise
And I wanna turn to you
Turn around by your side
And I wanna think
But not to say
ฉันอยากจะตื่นขึ้นมา
โดยมีคุณนอนก่ายอยู่บนตัว
และฉันอยากจะได้คิดว่า
คุณดูดีจริงๆเวลาลุกจากที่นอน
และฉันอยากจะหันไปหาคุณ
แล้วเดินไปอยู่ข้างๆคุณ
และฉันอยากจะคิด
โดยไม่ต้องพูดอะไร


Let me face
The sound and fury
Let me face
Hurricanes
ปล่อยให้ฉันเผชิญหน้ากับ
เสียงและความเดือดดาลนั้น
ปล่อยให้ฉันเผชิญหน้ากับ
พายุเฮอริเคน


And I wanna see you
As you walk through the door
And time will make us
Some ways less and some ways more
And I wanna talk of nothing
As the world passes by
And I wanna think
But not to say
และฉันอยากจะเห็นเธอ
เดินผ่านประตูเข้ามา
และช่วงเวลานั้นจะสร้างเรา
ไม่มากก็น้อย
ฉันไม่อยากจะพูดอะไรเลย
ปล่อยให้โลกหมุนผ่านไปเฉยๆ
และฉันอยากจะคิด
แต่จะไม่พูดไปLet me face
The sound and fury
Let me face
Hurricanes
Let me not turn away
From happiness or pain
Just not to run away
In my heart and in my head
Let me face
Hurricanes
ปล่อยให้ฉันเผชิญหน้ากับ
เสียงและความเดือดดาลนั้น
ปล่อยให้ฉันเผชิญหน้ากับ
พายุเฮอริเคน
ฉันจะไม่หันหน้าหนี
จากความสุขหรือความเจ็บปวด
แค่ไม่อยากจะหนีอีกแล้ว
ทั้งในหัวใจและในความคิด
ปล่อยให้ฉันเผชิญหน้ากับ
พายุเฮอริเคน


Hurricanes
Hurricanes
Hurricanes
Hurricanes
Hurricanes
พายุเฮอริเคน


Let me face
The sound and fury
Let me face
Hurricanes
Let me face
The sound and fury
Let me face
Hurricanes
ปล่อยให้ฉันเผชิญหน้ากับ
เสียงและความเดือดดาลนั้น
ปล่อยให้ฉันเผชิญหน้ากับ
พายุเฮอริเคน

Hurricanes
Hurricanes
Hurricanes
พายุเฮอริเคน

2018
พฤศจิกายน 18, 2561
0

ความคิดเห็น

หาเพลง/ศิลปิน