แปลเพลง Machine - Imagine Dragons

แปลเพลง Machine - Imagine Dragons


All my life been sittin' at the table
Watchin' them kids, they're living in a fable
Looks, luck, money and never left a'wishin'
But now it's 'bout time to raise up and petition
All my life been sittin' at the table
Watching them kids, they're living in a fable
Looks, luck, money and never left a'wishin'
Now it's 'bout time to stand up and petition
ทั้งชีวิตผมเอาแต่นั่งอยู่บนโต๊ะ
มองดูเด็กพวกนั้น ที่เหมือนใช้ชีวิตอยู่ในนิทาน
หน้าตา โชค เงินทอง นอกจากนี้ผมก็ไม่หวังอะไรแล้ว
แต่ตอนนี้มันถึงเวลาที่ต้องยืนหยัดและป่าวร้องแล้ว
ทั้งชีวิตผมเอาแต่นั่งอยู่บนโต๊ะ
มองดูเด็กพวกนั้น ที่เหมือนใช้ชีวิตอยู่ในนิทาน
หน้าตา โชค เงินทอง นอกจากนี้ผมก็ไม่หวังอะไรแล้ว
แต่ตอนนี้มันถึงเวลาที่ต้องยืนหยัดและป่าวร้องแล้ว'Cause I've been wondering
When you gonna see I'm not for sale
I've been questioning
When you gonna see I'm not a part of your machine
Not a part of your machine
เพราะผมเองก็เคยสงสัย
ว่าเพื่อไหร่คุณจะเข้าใจว่าผมไม่ใช่สินค้า
ผมเคยตั้งคำถาม
ว่าเมื่อไหร่คุณจะเข้าใจว่าผมไม่ใช่สวนหนึ่งของระบบของคุณ
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของระบบของคุณ


I'm not scared of what you're gonna tell me
No, I'm not scared of the beast in the belly
Fill my cup with endless ambition
And paint this town with my very own vision
I'm not scared of what you're gonna tell me
And I'm not scared of the beast in the belly
Fill my cup with endless ambition
And paint this town with my very own vision
ผมไม่กลัวอะไรก็ตามที่คุณจะบอกผมหรอก
ไม่ ผมไม่กลัวสิ่งแย่ๆที่กำลังจะเกิดหรอก
เติมตัวเองด้วยความทะเยอทะยานที่ไม่สิ้นสุด
และผมจะแต่งแต้มเมื่องนี้จากมุมมองของผมเอง'Cause I've been wondering
When you gonna see I'm not for sale
I've been questioning
When you gonna see I'm not a part of your machine
Not a part of your machine
I am the machine
เพราะผมเองก็เคยสงสัย
ว่าเพื่อไหร่คุณจะเข้าใจว่าผมไม่ใช่สินค้า
ผมเคยตั้งคำถาม
ว่าเมื่อไหร่คุณจะเข้าใจว่าผมไม่ใช่สวนหนึ่งของระบบของคุณ
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของระบบของคุณ
ผมนี้แหละคือกลไกล

I am the machine
ผมนี้แหละคือกลไกล


'Cause I've been wondering
When you gonna see I'm not for sale
I've been questioning
When you gonna see I'm not a part of your machine
Not a part of your machine
'Cause I've been wondering
When you gonna see I'm not for sale
I've been questioning
When you gonna see I'm not a part of your machine
Not a part of your machine
I am the machine
เพราะผมเองก็เคยสงสัย
ว่าเพื่อไหร่คุณจะเข้าใจว่าผมไม่ใช่สินค้า
ผมเคยตั้งคำถาม
ว่าเมื่อไหร่คุณจะเข้าใจว่าผมไม่ใช่สวนหนึ่งของระบบของคุณ
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของระบบของคุณ
เพราะผมเองก็เคยสงสัย
ว่าเพื่อไหร่คุณจะเข้าใจว่าผมไม่ใช่สินค้า
ผมเคยตั้งคำถาม
ว่าเมื่อไหร่คุณจะเข้าใจว่าผมไม่ใช่สวนหนึ่งของระบบของคุณ
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของระบบของคุณ
ผมนี้แหละคือกลไกล
2018
พฤศจิกายน 2, 2561
0

ความคิดเห็น

หาเพลง/ศิลปิน