แปลเพลง Only - Imagine Dragons

แปลเพลง Only - Imagine Dragons



Oh, pretty baby, you're my motivator
Got me changing my words and my behavior
Pretty lady, you're my operator
Got me dialing your number just to hear ya
แม่สาวแสนสวย คุณคือแรงผลักดันของผม
ทำให้ผมเปลี่ยนแปลงคำพูดและการกระทำของตัวเอง
แม่สาวแสนสวย คุณคือคนที่ควบคุมผมได้
ทำให้ผมกดโทรศัพท์ไปหาแค่เพราะอยากได้ยินเสียงคุณ



Tell me the things that you want
I give you all that I've got
Open your eyes, then you will see
บอกผมมาสิว่าคุณต้องการอะไร
แล้วผมจะให้คุณทุกอย่างที่ผมมีเลย
ลืมตามองสิ แล้วคุณจะได้เห็นว่า



It's just you and me
Only
Throwing out the key
Just living in a dream
It's just you and me
Only
Listen to you breathe
Just living in a dream
It's just you and me
มันมีแค่คุณกับผม
เท่านั้น
โยนกุญแจทางออกทิ้งไปเถอะ
แล้วมาอยู่ในความฝันด้วยกัน
มันมีแค่คุณกับผม
เท่านั้น
ฟังเสียงลมหายใจของคุณสิ
แค่มาอยู่ในความฝันด้วยกัน
แค่คุณกับผม



My disaster, you're my only answer
You got me thinking that I could be a master
Pretty baby, you're my heavy ocean
Weigh me down and give me your devotion
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับผม คุณคือทางออกเดียวของผมนะ
คุณทำให้ผมคิดว่าผมจะควบคุมมันไว้ได้
แม่สาวแสนสวย คุณคือมหาสมุทรที่เชี่ยวกรากของผม
จมผมลงไปและมอบความภักดีของคุณมาให้ผม



Tell me the things that you want (You want)
I give you all that I've got (I've got)
Open your eyes, then you will see
บอกผมมาสิว่าคุณต้องการอะไร
แล้วผมจะให้คุณทุกอย่างที่ผมมีเลย
ลืมตามองสิ แล้วคุณจะได้เห็นว่า



It's just you and me
Only
Throwing out the key
Just living in a dream
It's just you and me
Only
Listen to you breathe
Just living in a dream
It's just you and me
มันมีแค่คุณกับผม
เท่านั้น
โยนกุญแจทางออกทิ้งไปเถอะ
แล้วมาอยู่ในความฝันด้วยกัน
มันมีแค่คุณกับผม
เท่านั้น
ฟังเสียงลมหายใจของคุณสิ
แค่มาอยู่ในความฝันด้วยกัน
แค่คุณกับผม



Take, take me over
Yeah, take me over
I don't wanna wake up
It's just you and me
Take, take me over
Yeah, take me over
I don't wanna wake up
It's just you and me
Dream, dream, dream, dream world
Dream, dream, dream, dream world
(Take, take me over, yeah, take me over)
(I don't wanna wake up, wake up, wake up, wake up)
อยู่กับผมไปตลอด
ใช่ อยู่กับผมไปตลอด
ผมไม่อยากที่จะตื่นขึ้นเลย
มันมีแค่คุณกับผม
อยู่กับผมไปตลอด
ใช่ อยู่กับผมไปตลอด
ผมไม่อยากที่จะตื่นขึ้นเลย
มันมีแค่คุณกับผม
ความฝัน ความฝัน โลกแห่งความฝัน
ความฝัน ความฝัน โลกแห่งความฝัน



Listen to you breathe
Just living in a dream
It's just you and me
Only
Throwing out the key
Just living in a dream
It's just you and me
ฟังเสียงลมหายใจของคุณสิ
แค่มาอยู่ในความฝันด้วยกัน
แค่คุณกับผม
เท่านั้น
โยนกุญแจทางออกทิ้งไปเถอะ
แล้วมาอยู่ในความฝันด้วยกัน
มันมีแค่คุณกับผม



Dream, dream, dream, dream world
It's just you and me
Dream, dream, dream, dream world
Only
ความฝัน ความฝัน โลกแห่งความฝัน
มันมีแค่คุณกับผม
ความฝัน ความฝัน โลกแห่งความฝัน
เท่านั้น



2018
พฤศจิกายน 20, 2561
0

ความคิดเห็น

หาเพลง/ศิลปิน