แปลเพลง Sing For My Life - Sia

แปลเพลง Sing For My Life - Sia
Love is the hardest, love is a battle
Oh, love brings out the best, the worst in my shadow
No, love is the greatest gift, let's kiss under the mistletoe
Love is the greatest gift, let's kiss under the mistletoe
Love is the greatest gift, let's kiss under the mistletoe
รักคือความยุ่งยาก รักคือการต่อสู้
รักดึงสิ่งที่ดีที่สุดและสิ่งที่แย่ที่สุดออกมา
รักคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ มาจูบกันใต้ต้นมีซท์ลโทเถอะ
รักคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ มาจูบกันใต้ต้นมีซท์ลโทเถอะ


Oh, I wanna rise to the fight, to the fight
Oh I'm gonna thaw through the ice, through the ice
Yeah, I'm gonna love you in spite, oh in spite of it all
Oh, I'm gonna sing for my life, for my life
Oh, I'm gonna sing for my life, for my life
Oh, I'm gonna sing for my life, for my life
Oh, I'm gonna sing for my life, for my life
Oh, I'm gonna sing for my life, for my life
ฉันอยากจะลุกขึ้นสู้ ลุกขึ้นสู้
ฉันจะหลอมละลายน้ำแข็ง หลอมละลายน้ำแข็ง
ฉันจะรักเธอไม่ว่าอย่างไงก็ตาม ไม่ว่าอย่างไงก็ตาม
ฉันจะขับขานบนเพลงเพื่อชีวิตฉันเองLove is the hardest, love is a war zone
No, love is a thousand question marks etched in black gold
Oh, love teach me all of your lessons here in the North Pole
Love teach me all of your lessons here in the North Pole
Oh, love teach me all of your lessons here in the North Pole
รักคือความยุ่งยาก รักคือสงคราม
ไม่ รักคือแแผนพังของขุมทรัพย์มหาศาลต่างหาก
รักสอนฉันทุกบทเรียนที่ต้องรู้ในการใช้ชีวิตกับความหนาวเย็นนี้
รักสอนฉันทุกบทเรียนที่ต้องรู้ในการใช้ชีวิตกับความหนาวเย็นนี้


Oh, I wanna rise to the fight, to the fight
Oh I'm gonna thaw through the ice, through the ice
Yeah, I'm gonna love you in spite, oh in spite of it all
Oh, I'm gonna sing for my life, for my life
Oh, I'm gonna sing for my life, for my life
Oh, I'm gonna sing for my life, for my life
Oh, I'm gonna sing for my life, for my life
Oh, I'm gonna sing for my life, for my life
ฉันอยากจะลุกขึ้นสู้ ลุกขึ้นสู้
ฉันจะละลายกำแพงน้ำแข็ง เดินผ่านความหนาวเย็นนี้
ฉันจะรักเธอไม่ว่าอย่างไงก็ตาม ไม่ว่าอย่างไงก็ตาม
ฉันกำลังจะขับขานบนเพลงเพื่อชีวิตฉัน2018
พฤศจิกายน 2, 2561
0

ความคิดเห็น

หาเพลง/ศิลปิน