แปลเพลง Someone Else - LANY

แปลเพลง Someone Else - LANY
There's
Some
One
Else

มีใครบางคน


Let it go, I just can't forget about her
How do you know, if you can really be sure?
But I can't move on, I'm sorry that I loved her first
She's the only one, she's the only one, I want

รู้ว่าต้องปล่อยมันไป แต่ผมก็ไม่อาจลืมเธอได้อยู่ดี
คุณจะรู้ได้อย่างไง หากคุณเองก็ยังไม่เคยแน่ใจเลย
แต่ผมตัดใจไม่ได้ ผมขอโทษที่ผมไปรักเธอก่อน


There's (I can't believe I feel this way)
Some (I can't believe I'm 'bout to say)
One (I can't believe I feel this way)
Else

มี (ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าต้องมารู้สึกแบบนี้)
ใคร (ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะต้องพูดแบบนี้)
บาง(ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าต้องมารู้สึกแบบนี้)
คนLet it go, I just can't forget about her
How do you know, if you can really be sure?
But I can't move on, I'm sorry that I loved her first
She's the only one, she's the only one, I want
Let it go, I just can't forget about her
How do you know, if you can really be sure?
But I can't move on, I'm sorry that I loved her first
She's the only one, she's the only one, I want

รู้ว่าต้องปล่อยมันไป แต่ผมก็ไม่อาจลืมเธอได้อยู่ดี
คุณจะรู้ได้อย่างไง หากคุณเองก็ยังไม่เคยแน่ใจเลย
แต่ผมตัดใจไม่ได้ ผมขอโทษที่ผมไปรักเธอก่อน
เธอคือคนเดียว เธอคือคนเดียวที่ผมต้องการ
รู้ว่าต้องปล่อยมันไป แต่ผมก็ไม่อาจลืมเธอได้อยู่ดี
คุณจะรู้ได้อย่างไง หากคุณเองก็ยังไม่เคยแน่ใจเลย
แต่ผมตัดใจไม่ได้ ผมขอโทษที่ผมไปรักเธอก่อน
เธอคือคนเดียว เธอคือคนเดียวที่ผมต้องการ


I want (I can't believe I feel this way)
I want (I can't believe I'm 'bout to say)
I want (I can't believe I feel this way)

ผมต้องการ (ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าต้องมารู้สึกแบบนี้)
ผมต้องการ (ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะต้องพูดแบบนี้)
ผมต้องการ (ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าต้องมารู้สึกแบบนี้)

2015
พฤศจิกายน 13, 2561
0

ความคิดเห็น

Search