แปลเพลง Different World - Alan Walker, K-391 & Sofia Carson

แปลเพลง Different World - Alan Walker, K-391 & Sofia Carson
All we know
Left untold
Beaten by a broken dream
Nothing like what it used to be
ทุกอย่างที่เรารู้
ถูกหลงลืมไป
ถูกทำร้ายด้วยฝันที่แตกสลาย
ไม่มีสิ่งใดเป็นเหมือนที่มันเคยเป็นมาWe've been chasing our demons down an empty road
Been watching our castle turning into dust
Escaping our shadows just to end up here
Once more
And we both know
เราต่างไล่ตามปิศาจของตัวเองไปตามถนนที่ว่างเปล่า
เฝ้ามองปราสาทของเราสลายกลายเป็นฝุ่น
หลบหนีเงาของเราเองเพื่อจะมาจบลงที่นี้
อีกครั้ง
และเราต่างรู้ดีThis is not the world we had in mind
But we got time
We are stuck on it so we can thrive
But we can turn it
And even though we might have lost tonight
The skyline reminds us of a different time
This is not the world we had in mind
But we got time
นี้ไม่ใช่โลกที่เราเคยหวังไว้ในใจ
แต่เรายังมีเวลา
เราต้องอยู่กับมันเพราะงั้นเราต้องเติบโตขึ้น
เราสามารถเปลี่ยนมันได้
และต่อให้เราต้องพ่ายแพ้ในค่ำคืนนีเ
เส้นขอบฟ้าจะเตื่อนให้เราตะหนักถึงช่วงเวลาที่แตกต่าง
นี้ไม่ใช่โลกที่เราเคยหวังไว้ในใจ
แต่เรายังมีเวลาBroken smile, tired eyes
I can feel your longing heart
Call my name, howling from afar
รอยยิ้มฝืนๆ ดวงตาที่เหนือยล้า
ฉันสัมผัสได้ถึงหัวใจที่เต็มไปด้วยความปรารถนาของคุณ
เรียกชื่อฉัน คร่ำครวญมาจากที่แสนไกลWe've been fighting our demons just to stay afloat
Been building a castle just to watch it fall
Been running forever just to end up here
Once more
And now we know
เราต่างต่อสู้กับปิศาจของเราเพื่อที่จะได้อยู่ต่อไป
สร้างปราสาทขึ้นมาเพื่อมองดูมันพังทลาย
เอาแต่ไขว้คว้าเพื่อจะมาลงเอยแบบนี้
อีกครั้ง
และเราต่างรู้ดีThis is not the world we had in mind
But we got time
We are stuck on it so we can thrive
But we can turn it
And even though we might have lost tonight
The skyline reminds us of a different time
This is not the world we had in mind
But we got time
นี้ไม่ใช่โลกที่เราเคยหวังไว้ในใจ
แต่เรายังมีเวลา
เราต้องอยู่กับมันเพราะงั้นเราต้องเติบโตขึ้น
เราสามารถเปลี่ยนมันได้
และต่อให้เราต้องพ่ายแพ้ในค่ำคืนนีเ
เส้นขอบฟ้าเตื่อนให้เราตะหนักถึงช่วงเวลาที่แตกต่าง
นี้ไม่ใช่โลกที่เราเคยหวังไว้ในใจ
แต่เรายังมีเวลาTake me back
Back to the mountainside
Under the Northern Lights
Chasing the stars
Take me back
Back to the mountainside
When we were full of life
Back to the start
And we both know that
พาฉันกลับไป
กลับไปยังภูเขา
ภายใต้แสงเหนือ
มองตามดวงดาว
พาฉันกลับไป
กลับไปยังภูเขา
ยามที่เรายังเต็มไปด้วยชีวิต
กลับไปยังจุดเริ่มต้น
และเราต่างรู้ว่าThis is not the world we had in mind
But we got time
We are stuck on it so we can thrive
But we can turn it
And even though we might have lost tonight
The skyline reminds us of a different time
This is not the world we had in mind
But we got time
นี้ไม่ใช่โลกที่เราเคยหวังไว้ในใจ
แต่เรายังมีเวลา
เราต้องอยู่กับมันเพราะงั้นเราต้องเติบโตขึ้น
เราสามารถเปลี่ยนมันได้
และต่อให้เราต้องพ่ายแพ้ในค่ำคืนนีเ
เส้นขอบฟ้าเตื่อนให้เราตะหนักถึงช่วงเวลาที่แตกต่าง
นี้ไม่ใช่โลกที่เราเคยหวังไว้ในใจ
แต่เรายังมีเวลา
2018
ธันวาคม 3, 2561
0

ความคิดเห็น

หาเพลง/ศิลปิน