แปลเพลง I Will - The Beatles

แปลเพลง I Will - The Beatles
Who knows how long I've loved you
You know I love you still
Will I wait a lonely lifetime?
If you want me to, I will
ใครจะไปรู้ว่าผมจะรักคุณไปได้นานเท่าไหร่
คุณรู้แค่ผมยังรักคุณก็พอ
ผมต้องรออย่างเดียวดายไปตลอดชีวิตเลยหรือเปล่า
หากคุณต้องการ ผมจะรอFor if I ever saw you
I didn't catch your name
But it never really mattered
I will always feel the same
และหากผมได้เจอคุณ
โดยไม่รู้จักชื่อคุณเลย
นั้นมันก็ไม่สำคัญหรอก
เพราะผมจะรู้สึกแบบเดิมอยู่ดีLove you forever and forever
Love you with all my heart
Love you whenever we're together
Love you when we're apart
รักคุณตลอดไปและตลอดไป
รักคุณด้วยทั้งหมดของหัวใจ
รักคุณไม่ไม่ว่าเราจะได้อยู่ด้วยกัน
รักคุณแม้ว่าเราจะแยกจากกันไปAnd when at last I find you
Your song will fill the air
Sing it loud so I can hear you
Make it easy to be near you
For the things you do endear you to me
Oh, you know, I will
I will
และเมื่อในที่สุดผมได้พบคุณ
บทเพลงของคุณเติมเต็มบรรยากาศ
ร้องออกมาดังๆเพื่อผมจะได้ยิน
มันง่ายขึ้นเมื่อผมอยู่ใกล้ๆคุณ
หลายสิ่งที่คุณทำ ทำให้ผมหลงรักคุณ
คุณก็รู้ ผมจะทำ
ผมจะทำ
1968
ธันวาคม 6, 2561
0

ความคิดเห็น

หาเพลง/ศิลปิน