แปลเพลง Waiting - Kian

แปลเพลง Waiting - Kian
Can I take it back
To the day we met?
When I stuttered all my words
And I know that made you laugh
And the way you flicked your hair
And I saw that smile you had
And oh, there's somethin', there's somethin'
Oh, there's somethin' 'bout you
You been been gone a while
I'm like where you been?
Just split with another man
Isn't that like number ten?
You said you feelin' alone
And now you need a friend
And oh, there's somethin', there's somethin'
Oh, there's somethin' 'bout you
You
There's somethin' 'bout you, there's somethin' 'bout
Oh, there's somethin' 'bout you
ผมขอย้อนกลับไป
ในวันที่เราพบกันได้ไหม
ตอนที่ผมพูดจาตะกุกตะกัก
และผมรู้ว่านั้นทำให้คุณหัวเราะ
ท่าทางที่คุณสะบัดผม
รอยยิ้มของคุณที่ผมได้เห็น
มันมีบางอย่าง มีบางอย่าง
บางอย่างในสิ่งเหล่านั้นของคุณ
คุณ
บางอย่างในสิ่งเหล่านั้นของคุณIf you got a moment to spare I got something to say
(I'm waitin', I'm waitin')
I'm usually impatient but girl, I'd be happy to wait
(I'm waitin', I'm waitin')
I'm losing sleep over dreamin' of you
'Cause if ain't me, then who?
If you feel the same (I'm waitin')
If you feel the same (I'm waitin')
If you feel the same
If you feel the same
หากคุณพอมีเวลาผมมีบางสิ่งอยากจะบอก
(ผมจะรอ ผมจะรอ)
ปกติผมใจร้อนนะแต่สาวน้อย ผมยินดีที่จะรอ
(ผมจะรอ ผมจะรอ)
ผมนอนไม่พอเพราะเอาแต่ฝันถึงคุณ
เพราะหากมันไม่ใช่ผม แล้วจะเป็นใครละ
หากคุณก็รู้สึกเหมือนกัน (ผมรออยู่นะ)
หากคุณก็รู้สึกเหมือนกัน (ผมรออยู่นะ)
หากคุณก็รู้สึกเหมือนกันI walk away
She slams the door
I should have let you know
I should have told you more
I put my heart on my sleeve
But don't know where it's gone
There's somethin' missin', there's somethin'
Oh, there's somethin' 'bout you
She say she been thinkin'
I say thinkin' about?
But in my mind I kinda
Already figured it out
You say you feelin' somethin'
I said I feel it too
It's that there's somethin', there's somethin' oh
There's somethin' 'bout you
You
There's somethin' 'bout you, there's somethin' 'bout
There's somethin' 'bout you
ผมเดินจากไป
เธอกระแทรกประตู
ผมควรที่จะบอกให้คุณรู้
ผมควรที่จะบอกคุณให้มากกว่านี้
ผมยื่นหัวใจในกำมือผมให้ออกไป
แต่ตอนนี้ไม่รู้มันหายไปไหนแล้ว
มีบางอย่างได้หายไป บางอย่าง
บางอย่างเกี่ยวกับคุณ
เธอบอกว่าเธอขอคิดดูก่อน
ผมบอกว่าคิดเรื่องอะไรละ
แต่ในใจผมมันค่อนข้าง
จะรู้อยู่แล้วแหละ
คุณบอกว่าคุณรู้สึกถึงบางอย่าง
ผมบอกว่าผมก็รู้สึกเหมือนกัน
มันมีบางอย่าง มีบางอย่าง
บางอย่างที่เกี่ยวกับคุณ
คุณ
บางอย่างที่เกี่ยวกับคุณIf you got a moment to spare I got something to say
(I'm waitin', I'm waitin')
I'm usually impatient but girl, I'd be happy to wait
(I'm waitin', I'm waitin')
I'm losing sleep over dreamin' of you
'Cause if ain't me, then who?
If you feel the same (I'm waitin')
If you feel the same (I'm waitin')
If you feel the same
หากคุณพอมีเวลาผมมีบางสิ่งอยากจะบอก
(ผมจะรอ ผมจะรอ)
ปกติผมใจร้อนนะแต่สาวน้อย ผมยินดีที่จะรอ
(ผมจะรอ ผมจะรอ)
ผมนอนไม่พอเพราะเอาแต่ฝันถึงคุณ
เพราะหากมันไม่ใช่ผม แล้วจะเป็นใครละ
หากคุณก็รู้สึกเหมือนกัน (ผมรออยู่นะ)
หากคุณก็รู้สึกเหมือนกัน (ผมรออยู่นะ)
หากคุณก็รู้สึกเหมือนกันWaiting for you, always patient for you
Yes I am (I'm waitin')
Hope you feel the same
Waiting for you always patient for you
Yes I am (I'm waitin')
รอคอยคุณ ผมจะอดทนรอเสมอ
ใช่ ผมเอง (ผมรออยู่นะ)
หวังว่าคุณจะรู้สึกเช่นกัน
รอคอยคุณ ผมจะอดทนรอเสมอ
ใช่ ผมเอง (ผมรออยู่นะ)If you got a moment to spare I got something to say
(I'm waitin', I'm waitin')
I'm usually impatient but girl, I'd be happy to wait
(I'm waitin', I'm waitin')
I'm losing sleep over dreamin' of you
'Cause if ain't me, then who?
If you feel the same (I'm waitin')
If you feel the same (I'm waitin')
If you feel the same
หากคุณพอมีเวลาผมมีบางสิ่งอยากจะบอก
(ผมจะรอ ผมจะรอ)
ปกติผมใจร้อนนะแต่สาวน้อย ผมยินดีที่จะรอ
(ผมจะรอ ผมจะรอ)
ผมนอนไม่พอเพราะเอาแต่ฝันถึงคุณ
เพราะหากมันไม่ใช่ผม แล้วจะเป็นใครละ
หากคุณก็รู้สึกเหมือนกัน (ผมรออยู่นะ)
หากคุณก็รู้สึกเหมือนกัน (ผมรออยู่นะ)
หากคุณก็รู้สึกเหมือนกัน


I’m happy to wait for you girl
Yes, I am oh, oh, oh
ผมมีความสุขที่ไดรอคอยคุณ
ใช่ ผมเอง
2018
ธันวาคม 4, 2561
0

ความคิดเห็น

หาเพลง/ศิลปิน