แปลเพลง If Everyday Was Christmas - Cruz Beckham

แปลเพลง If Everyday Was Christmas - Cruz Beckham 


Artist - Cruz Beckham 
วางจำหน่าย - ค.ศ.2016

If everyday was Christmas and I can be with you
Underneath the mistletoe
Kiss you when nobody knows
If everday was Christmas and there'll be gifts all year
And everything I wish for will be here
หากทุกวันเป็นวันคริสต์มาสแล้วฉันได้อยู่กับเธอด้วย
ภายใต้ต้นมีซท์ลโท
ฉันจะแอบจูบเธอไม่ให้ใครรู้
หากทุกวันเป็นวันคริสต์มาสฉันคงได้ของขวัญทุกวันเลย
และทุกคำอธิฐานของฉันก็คงจะเป็นจริง


I don't ever want today to leave or ever change
I wouldn't mind the wintersnow if the seasons stayed the same
If I had a wish it will be simple and true
I wish everyday was Christmas with you
ฉันไม่อยากให้วันนี้มันนี้ผ่านไปเลย
ฉันคิดว่ามันก็ดีนะถ้าหิมะจะคงอยู่อย่างนี้ตลอดไป
คำอธิฐานของฉันมันคงเป็นจริงได้ง่ายดาย
ฉันหวังว่าทุกวันจะเป็นวันคริสต์มาสที่มีเธอIf everyday was Christmas and carols sung all year
Fires started blazing bright, I came with my girl tonight
If everyday was Christmas, you were here with me
That would be all Christmas time for me
หากทุกวันเป็นวันคริสต์มาสแล้วเราร้องเพลงฉลองกันทุกวัน
ทุกบ้านติดไฟสว่าง แล้วฉันก็เที่ยวไปกับเธอในคืนนี้
หากทุกวันเป็นวันคริสต์มาสแล้วมีเธออยู่กับฉัน
ทุกเวลาก็เป็นเหมือนวันคริสต์มาสสำหรับฉันแล้วละ


I don't ever want today to leave or ever change
I wouldn't mind the wintersnow if the seasons stayed the same
If I had a wish it will be simple and true
I wish everyday was Christmas with you
ฉันไม่อยากให้วันนี้มันนี้ผ่านไปเลย
ฉันคิดว่ามันก็ดีนะถ้าหิมะจะคงอยู่อย่างนี้ตลอดไปเลย
คำอธิฐานของฉันมันคงเป็นจริงได้ง่ายดาย
ฉันหวังว่าทุกวันจะเป็นวันคริสต์มาสที่มีเธอ


Everyday, I wish everyday was Christmas time with you
Oh, 'tis the season to be jolly, deck the halls with boughs of holly
Everyday is a holiday with you
ทุกวัน ฉันหวังว่าฉันจะอยู่กับเธอในทุกวันคริสต์มาส
นี้เป็นฤดูกาลแห่งความสุข ทุกบ้านถูกประดับด้วยต้นฮอลลี่
ทุกวันจะเป็นวันหยุดที่ได้อยู่กับเธอคำศัพท์ที่น่าสนใจ

Underneath (อันเดอะนีธ') ข้างใต้,ข้างล่าง,อยู่ข้างใต้,ซ่อนอยู่,ซ่อนเร้น.
mistletoe (มิส'เซิลโท) พืชไม้ดอกสีเหลืองมีผลเล็ก ๆ สีขาวใช้ประดับในเทศกาลคริสต์มาส
blazing (เบลซิง)  ไฟที่ลุกโชติช่วง,ความสว่างโชติช่วง,เปลวไฟ

Cruz Beckham
ธันวาคม 25, 2559
0

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน