แปลเพลง If You're Gone - Matchbox 20


แปลเพลง If You're Gone - Matchbox 20I think I've already lost you
I think you're already gone
I think I'm finally scared now
And you think I'm weak, I think you're wrong
ผมคิดว่าผมเสียคุณไปแล้ว
ผมคิดว่าคุณจากผมไปเรียบร้อยแล้ว
ผมคิดว่าในที่สุดสิ่งที่ผมกลัวก็เกิดขึ้น
คุณคิดว่าผมอ่อนแอ ผมคิดว่าคุณคิดผิด


I think you're already leaving
Feels like your hand is on the door
I thought this place was an empire
And now I'm relaxed and I can't be sure
ผมคิดว่าคุณอยากจะทิ้งผมไปเต็มทีแล้ว
รู้สึกเหมือนมือคุณไปรออยู่ที่ประตูแล้ว
ผมเคยคิดว่าที่นี้คือที่ของเรา
แต่หลังจากที่เรื่องทุกอย่างมันเกิดขึ้น ผมไม่แน่ใจแล้ว


But I think you're so mean, I think we should try
I think I could need this in my life
And I think I'm scared, I think too much
I know it's wrong, it's a problem I'm dealing
ผมคิดว่าคุณตัดสินใจเร็วเกินไป ผมคิดว่าเราควรพยายามก่อน
ผมคิดว่าผมอาจจะต้องการมีคุณในชีวิต
ผมคิดว่าผมคงแค่กลัว ผมคงคิดมากไป
ผมรู้มันผิด ผมกำลังแก้ไข้ตัวเองอยู่


If you're gone maybe it's time to come home
There's an awful lot of breathing room but I can hardly move
And if you're gone, baby, you need to come home
'Cause there's a little bit of something me in everything in you
หากคุณได้เดินจากไปแล้ว บางทีมันก็ถึงเวลาที่ต้องกลับมาแล้วนะ
ภายในห้องที่กว้างใหญ่แต่ผมรู้สึกเหมือนไม่อาจขยับตัวได้เลย
เพราะคุณได้เดินออกไปแล้ว คุณเลยต้องกลับมาไง
เพราะดูเหมือนว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน


I bet you're hard to get over
I bet the room just won't shine
I bet my hands I can stay here
I bet you need more than you mind
ผมพนันเลยว่าคุณลืมเรื่องของเราไม่ลงหรอก
ผมคิดว่าห้องมันคงจะเงียบเหงาเกินไป
แต่ผมก็ยังจะรออยู่ตรงนี้
เพราะผมรู้ว่าคุณคงต้องการผมมากกว่าที่คุณคิด


And I think you're so mean, I think we should try
I think I could need this in my life
And I think I'm scared that I know too much
I can't relate and that's a problem I'm feeling
ผมคิดว่าคุณตัดสินใจเร็วไป ผมคิดว่าเราควรพยายามกันก่อน
ผมคิดว่านี้อาจเป็นสิ่งที่ผมต้องการในชีวิต
ผมคิดว่าผมกลัวเพราะผมผ่านอะไรมามากมาย
ผมไม่อยากถูกผูกมัดและนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นปํญหา


If you're gone maybe it's time to come home
There's an awful lot of breathing room but I can hardly move
And if you're gone, baby, you need to come home
'Cause there's a little bit of something me in everything in you
หากคุณได้เดินจากไปแล้ว บางทีมันก็ถึงเวลาที่ต้องกลับมาแล้วนะ
ภายในห้องที่กว้างใหญ่แต่ผมรู้สึกเหมือนไม่อาจขยับตัวได้เลย
เพราะคุณได้เดินออกไปแล้ว คุณเลยต้องกลับมาไง
เพราะดูเหมือนว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน


But I think you're so mean, I think we should try
I think I could need this in my life
And I think I'm scared, I think too much
I know it's wrong, it's a problem I'm dealing
ผมคิดว่าคุณตัดสินใจเร็วเกินไป ผมคิดว่าเราควรพยายามก่อน
ผมคิดว่าผมอาจจะต้องการมีคุณในชีวิต
ผมคิดว่าผมคงแค่กลัว ผมคงคิดมากไป
ผมรู้มันผิด ผมกำลังแก้ไข้ตัวเองอยู่


ความหมายของเพลง

เพลงนี้ถือว่าเป็นเหมือนจดหมายรักที่ร็อบ โทมัส (Rob Thomas) เขียนขึ้นมาเพื่อส่งให้
Marisol Maldonado ว่าที่ภรรยาในอนาคตของเขาค่ะ
เพื่อบอกว่าเขาขอโอกาสเธออีกครั้งในการเริ่มเรียนรู้กันหลังจากที่เลิกลากันไปแล้วค่ะ
Matchbox 20
มกราคม 11, 2560
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน