แปลเพลง Let Her Go - Passenger

แปลเพลง Let Her Go - Passenger
Well you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
คุณจะต้องการแสงไฟเมื่อความมืดมาเยือน
คุณจะคิดถึงดวงอาทิตย์เมื่อหิมะโปรยปราย
คุณจะรู้ว่าคุณรักเธอต่อเมื่อคุณปล่อยเธอไป


Only know you've been high when you're feeling low
Only hate the road when you're missing home
Only know you love her when you let her go
And you let her go
คุณจะรู้ค่าความสุขเมื่อคุณโศกศร้า
คุณจะเกลียดถนนเมื่อคุณหลงทาง
คุณจะรู้ว่าคุณรักเธอก็ต่อเมื่อคุณปล่อยเธอไป
เมื่อคุณยอมปล่อยเธอไป


Staring at the bottom of your glass
Hoping one day you'll make a dream last
But dreams come slow and they go so fast
ค้นลึกลงไปในก้นบึ้งจิตใจของคุณเอง
แล้วหวังว่าสักวันสิ่งที่ฝันจะเป็นจริง
แต่ความสุขคลืบคลานเข้ามาอย่างเชื่องช้าแต่เคลื่อนผ่านไปรวดเร็ว


You see her when you close your eyes
Maybe one day you'll understand why
Everything you touch surely dies
ถ้าคุณคิดถึงเธอแม้ยามหลับตา
สักวันคุณจะเข้าใจเองว่าทำไม
เพราะทุกสิ่งที่มีตัวตนย่อมไม่จีรังยั่งยืน


But you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
คุณจะต้องการแสงไฟเมื่อความมืดมาเยือน
คุณจะคิดถึงดวงอาทิตย์เมื่อหิมะโปรยปราย
คุณจะรู้ว่าคุณรักเธอต่อเมื่อคุณปล่อยเธอไป


Only know you've been high when you're feeling low
Only hate the road when you're missing home
Only know you love her when you let her go
And you let her go
คุณจะรู้ค่าความสุขเมื่อคุณโศกศร้า
คุณจะเกลียดถนนเมื่อคุณหลงทาง
คุณจะรู้ว่าคุณรักเธอก็ต่อเมื่อคุณปล่อยเธอไป
เมื่อคุณยอมปล่อยเธอไปStaring at the ceiling in the dark
Same old empty feeling in your heart
Cause love comes slow and it goes so fast
จ้องมองเพดานผ่านความมืดมิด

กับความรู้สึกว่างเปล่าในหัวใจของคุณ

เพราะรักผ่านเข้ามาอย่างยากเย็นแต่ผ่านไปอย่างง่ายดาย


Well you see her when you fall asleep
But never to touch and never to keep
Cause you loved her too much and you dived too deep
คุณห็นเธอในความฝันของคุณ

แต่ไม่อาจคว้ามากอดไว้แนบกายได้
เพราะคุณรักเธอมากเกินกว่าจะดึงมาเธอมาอยู่กับคุณ

you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go

คุณจะต้องการแสงไฟเมื่อความมืดมาเยือน

คุณจะคิดถึงดวงอาทิตย์เมื่อหิมะโปรยปราย
คุณจะรู้ว่าคุณรักเธอต่อเมื่อคุณปล่อยเธอไป


Only know you've been high when you're feeling low
Only hate the road when you're missing home
Only know you love her when you let her go
And you let her go
And you let her go
Well you let her go
คุณจะรู้ค่าความสุขเมื่อคุณโศกศร้า
คุณจะเกลียดถนนเมื่อคุณหลงทาง
คุณจะรู้ว่าคุณรักเธอก็ต่อเมื่อคุณปล่อยเธอไป
เมื่อคุณยอมปล่อยเธอไป
คุณต้องปล่อยเธอไป
มันดีกว่าถ้าปล่อยเธอไป


ความหมายของเพลง

Mike Rosenberg พูดถึงความหมายของเพลงนี้ไว้ว่า
"ในความคิดของผมเพลงนี้มันมีสองควาหมาย ผมเขียนเพลงนี้ขึ้นมาตอนเลิกกับแฟน
มันก็อาจจะหมายถึงการตัดใจแล้วยอมปล่อยเธอไป 
แต่แล้วก็มีความคิดเจ๋งๆอย่างหนึ่งเข้ามาในหัวผม 
ผมอยากจะสื่อให้เห็นว่า คุณไม่มีทางรู้ค่าถึงสิ่งที่คุณมีจนกว่ามันจะจากคุณไปแล้ว
 ผมคิดว่าทุกคนต้องเคยรู้สึกแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะ"

Folk
มกราคม 9, 2560
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน