แปลเพลง Algorithm - MUSE

แปลเพลง  Algorithm - MUSE 
Burn like a slave
Churn like a cog
We are caged in simulations
Algorithms evolve
Push us aside and render us obsolete
ถูกเผาเหมือนทาส
หมุนราวกับฟันเฟือน
ขั้นตอนของการวิวัฒนาการ
ผลักเราตกไปจนทำให้เราล้าสมัย


This means war
With your creator
This means war
With your creator
นี้มันคือสงคราม
กับผู้สร้างของคุณ
นี้มันคือสงคราม
กับผู้สร้างของคุณReload, crash out
จะเตรียมพร้อมกระสุนหรือถูกเป่าสลบ


This means war
With your creator
This means war
With your creator
นี้มันคือสงคราม
กับผู้สร้างของคุณ
นี้มันคือสงคราม
กับผู้สร้างของคุณ
2018
พฤศจิกายน 9, 2561
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน