แปลเพลง Break It To Me - Muse

แปลเพลง Break It To Me - Muse
(Break it to me)
(Break it to me)
(Break it to me)
กระจายข่าวให้ผมฟัง


Don't dress it up but don't beat around the bush
And don't cover it up but don't push it underground
And don't keep it inside and don't edit and redact
And no dumbing it down
And don't fake it, just
อย่าแต่งมันขึ้นมาและอย่าพลาดจุดสำคัญ
อย่าปกปิดมันไว้และอย่าซ่อนมันไว้จนจมดิน
อย่าเก็บมันไว้แค่วงใน และอย่าแก้ไข้หรือปรับปรุง
และอย่าลดระดับมันลง
และปลอมแปลงมันขึ้นมา


(Break it to me)
(Break it to me)
(Break it to me)
กระจายข่าวให้ผมฟัง


And I can handle the truth
I can cope with whatever you're holding back
No need to sugar coat
Just
(Don't dress it up but don't beat around the bush
And don't cover it up but don't push it underground
And don't keep it inside and don't edit and redact
And no dumbing it down
And don't fake it, just)
ผมรับมือความจริงได้
ผมรับมือกับอะไรก็ตามที่คุณปกปิดไว้ได้
ไม่ต้องการคำรื่นหูปลอมๆหรอก
แค่
(อย่าแต่งมันขึ้นมาและอย่าพลาดจุดสำคัญ
อย่าปกปิดมันไว้และอย่าซ่อนมันไว้จนจมดิน
อย่าเก็บมันไว้แค่วงใน และอย่าแก้ไข้หรือปรับปรุง
และอย่าลดระดับมันลง
และปลอมแปลงมันขึ้นมา แค่)(Break it to me)
(Break it to me)
(Just break it to me)
กระจายข่าวให้ผมฟัง

I know how to mend
I can rise high above the ashes
I'll re-invent
I will re-emerge
ผมรู้วิธีที่จะซ่อมแซมมัน
ผมจะลุกขึ้นมาจากเศษขี้เถา
ผมกำลังสร้างมันขึ้นมาใหม่
แล้วผมจะกลับมาอีกครั้ง

(Break it to me)
(Break it to me)
กระจายข่าวให้ผมฟัง

Don't dress it up but don't beat around the bush
And don't cover it up but don't push it underground
And don't keep it inside and don't edit and redact
And no dumbing it down
And don't fake it, just
อย่าแต่งมันขึ้นมาและอย่าพลาดจุดสำคัญ
อย่าปกปิดมันไว้และอย่าซ่อนมันไว้จนจมดิน
อย่าเก็บมันไว้แค่วงใน และอย่าแก้ไข้หรือปรับปรุง
และอย่าลดระดับมันลง
และปลอมแปลงมันขึ้นมา แค่


(Break it to me)
(Just break it to me)
กระจายข่าวให้ผมฟัง

I know how to mend
I can rise high above the ashes
I'll re-invent
I will re-emerge
ผมรู้วิธีที่จะซ่อมแซมมัน
ผมจะลุกขึ้นมาจากเศษขี้เถา
ผมกำลังสร้างมันขึ้นมาใหม่
แล้วผมจะกลับมาอีกครั้ง

(Break it to me)
(Break it to me)
(Break it to me)
กระจายข่าวให้ผมฟัง
2018
พฤศจิกายน 9, 2561
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน