แปลเพลง Cocaine - Eric Clapton
If you want to hang out
You've got to take her out
Cocaine
If you want to get down
Down on the ground
Cocaine
หากคุณอยากออกไปหาความสนุก
คุณต้องพกมันไปด้วย
โคเคน
หากคุณอยากจะล้มกลิ้ง
ล้มกลิ้งลงพื้นดิน
ก็โคเคนไง


She don't lie
She don't lie
She don't lie
Cocaine
มันไม่เคยโกหก
ไม่หลอกลวง
มันไม่เคยโกหก
โคเคน


If you got bad news
You want to kick the blues
Cocaine
When your day is done
And you want to ride on
Cocaine
หากคุณได้ยินข่าวร้าย
แล้วอยากเตะความหมองหม่นนั้นออกไป
โคเคน
เมื่อวันของคุณสิ้นสุด
แล้วคุณอยาดจะทะยานเข้าสู่
โคเคนShe don't lie
She don't lie
She don't lie
Cocaine
มันไม่เคยโกหก
ไม่หลอกลวง
มันไม่เคยโกหก
โคเคน


If your day is gone
And you want to ride on
Cocaine
Don't forget this fact
You can't get it back
Cocaine
หากวันของคุณผ่านพ้นไป
แล้วคุณอยาดจะทะยานเข้าสู่
โคเคน
อย่าลืมความจริงข้อนี้
ว่าคุณจะถอยกลับไม่ได้แล้ว
โคเคน


She don't lie
She don't lie
She don't lie
Cocaine
มันไม่เคยโกหก
ไม่หลอกลวง
มันไม่เคยโกหก
โคเคน
1997
พฤศจิกายน 24, 2561
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน