แปลเพลง Good Vibrations - The Beach Boys

แปลเพลง Good Vibrations - The Beach Boys
I-I love the colorful clothes she wears
And the way the sunlight plays upon her hair
I hear the sound of a gentle word
On the wind that lifts her perfume through the air
ผม ผมรักเสื้อผ้าหลากสีที่เธอใส่
และตอนที่แสงแดดหยอกล้อกับเส้นผมของเธอ
ผมได้ยินเสียงของถ้อยคำที่นุ่มนวล
ในสายลมที่แพร่กระจายกลิ่นน้ำหอมเธอกระจายไป


I'm pickin' up good vibrations
She's giving me excitations (Oom bop bop)
I'm pickin' up good vibrations (Good vibrations, bop bop)
She's giving me excitations (Excitations, bop bop)
I'm pickin' up good vibrations (Good vibrations, bop bop)
She's giving me excitations (Excitations, bop bop)
I'm pickin' up good vibrations (Good vibrations, bop bop)
She's giving me excitations (Excitations)
ผมตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนที่ดี
เธอเป็นเหมือนแรงกระตุ้นของผม
ผมตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนที่ดี
เธอเป็นเหมือนแรงกระตุ้นของผม
ผมตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนที่ดี
เธอเป็นเหมือนแรงกระตุ้นของผม
ผมตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนที่ดี
เธอเป็นเหมือนแรงกระตุ้นของผม


Close my eyes, she's somehow closer now
Softly smile, I know she must be kind
When I look in her eyes
She goes with me to a blossom world
หลับตา แล้วเธอก็ขยับเข้ามาใกล้ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
รอยยิ้มอ่อนโยน ผมรู้เธอต้องใจดีมากแน่ๆ
ยามผมมองเข้าไปในตาเธอ
เธอพาผมหลุดเข้าไปในโลกที่กำลังเบ่งบาน


I'm pickin' up good vibrations
She's giving me excitations (Oom bop bop)
I'm pickin' up good vibrations (Good vibrations, bop bop)
She's giving me excitations (Excitations, bop bop)
I'm pickin' up good vibrations (Good vibrations, bop bop)
She's giving me excitations (Excitations, bop bop)
I'm pickin' up good vibrations (Good vibrations, bop bop)
She's giving me excitations (Exci - tations)
ผมตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนที่ดี
เธอเป็นเหมือนแรงกระตุ้นของผม
ผมตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนที่ดี
เธอเป็นเหมือนแรงกระตุ้นของผม
ผมตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนที่ดี
เธอเป็นเหมือนแรงกระตุ้นของผม
ผมตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนที่ดี
เธอเป็นเหมือนแรงกระตุ้นของผม(Ah, my my, what elation)
I don't know where but she sends me there
(Oh, my my, what a sensation)
(Oh, my my, what elation)
(Oh, my my, what)
Gotta keep those lovin' good vibrations a-happenin' with her
Gotta keep those lovin' good vibrations a-happenin' with her
Gotta keep those lovin' good vibrations a-happenin'
(ผม ผม ช่างมีความสุขอะไรอย่างงี้)
ผมไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแต่เธอก็ส่งผมไปที่นั้นแหละ
(ผม ผม นี้มันความรู้สึกอะไรกัน)
(ผม ผม ช่างมีความสุขอะไรอย่างงี้)
(ผม ผม อะไรกัน)
อยากจะเก็บความสั่นสะเทือนของรักให้เกิดขึ้นแค่กับเธอ
อยากจะเก็บความสั่นสะเทือนของรักให้เกิดขึ้นแค่กับเธอ
อยากจะเก็บความสั่นสะเทือนของรักให้เกิดขึ้น


Good, good, good, good vibrations (Oom bop bop)
(I'm pickin' up good vibrations) (Good vibrations bop bop)
She's giving me excitations (Excitations, bop bop)
Good, good, good, good vibrations
การสั่นไหวที่ดี
ผมตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนที่ดี
เธอเป็นเหมือนแรงกระตุ้นของผม
การสั่นไหวที่ดี

Na na na na na, na na na
Na na na na na, na na na (Ba da da, duh da, da)
Na na na na na, na na na (Ba da da, duh da, da)
Na na na na na, na na na (Ba da da, duh da, da)
1966
พฤศจิกายน 14, 2561
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน