แปลเพลง Magic - KSHMR

แปลเพลง Magic - KSHMR
Why does it feel like
Like everything is magic with you
You make me feel like
You make me feel like, I'm magical too
ทำไมผมถึงรู้สึกเหมือน
ทุกแย่างมันช่างมหัศจรรย์เมื่ออยู่กับคุณ
คุณทำให้ผมรู้สึกเหมือน
คุณทำให้ผมรู้สึกเหมือน ผมเป็นสิ่งมหัศจรรย์เหมือนกัน

Why does it feel like
Like everything is magic with you
You make me feel like
You make me feel like, I'm magical too
ทำไมผมถึงรู้สึกเหมือน
ทุกแย่างมันช่างมหัศจรรย์เมื่ออยู่กับคุณ
คุณทำให้ผมรู้สึกเหมือน
คุณทำให้ผมรู้สึกเหมือน ผมเป็นสิ่งมหัศจรรย์เหมือนกันWhy does it feel like
Like everything is magic with you
You make me feel like
You make me feel like, I'm magical too
ทำไมผมถึงรู้สึกเหมือน
ทุกแย่างมันช่างมหัศจรรย์เมื่ออยู่กับคุณ
คุณทำให้ผมรู้สึกเหมือน
คุณทำให้ผมรู้สึกเหมือน ผมเป็นสิ่งมหัศจรรย์เหมือนกัน


Why does it feel like
Like everything is magic with you
You make me feel like
You make me feel like, I'm magical too
ทำไมผมถึงรู้สึกเหมือน
ทุกแย่างมันช่างมหัศจรรย์เมื่ออยู่กับคุณ
คุณทำให้ผมรู้สึกเหมือน
คุณทำให้ผมรู้สึกเหมือน ผมเป็นสิ่งมหัศจรรย์เหมือนกัน

Magic with you
Magic with you
Magic with you
ช่างมหัศจรรย์เมื่ออยู่กับคุณ
EDM
พฤศจิกายน 8, 2561
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน