แปลเพลง More Than Words - Little Mix

แปลเพลง More Than Words - Little Mix
When you think, when you think, when you think you're alo-o-one
I'll be-be-be like a ghost behind you
When you're down, when you're down
When you're down and you can't find the things to say
You know I'll give my words to you-you
When the sea, when the seasons change
And the sun shines on-on your face
Yeah, I-I-I'll be there with you, you, you, you, you
You're a part, you're a part for me now
Ju-ju-ju-just as mu-mu-much as I'm a part of you
ตอนคุณคิด ตอนคุณคิด ตอนคุณคิดว่าคุณเดียวดาย
ฉันจะเป็นเหมือนวิญญาณที่อยู่ข้างหลังคุณ
ตอนคุณล้มลง ตอนคุณล้มลง
ตอนคุณล้มลงและคุณไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรต่อไปดี
คุณรู้ไว้เลยว่าฉันจะให้ถ่อยคำของฉันกับคุณ
แม้ว่าทะเล หรือฤดูกาลจะเปลี่ยนแปลง
และแสงอาทิตย์จะส่องมากระทบหน้าของคุณ
ฉันจะอยู่ตรงนั้นกับคุณด้วย
คุณเป็นส่วนหนึ่ง คุณเป็นส่วนหนึ่งของฉัน
เหมือนกับที่ฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของคุณ


I find peace in every story you told
I think of you, I'll never be alone
It's true, true, true
You know I do, do, do
ฉันจะค้นหาความสงบในทุกเรื่องที่คุณเล่ามา
เมื่อฉันคิดถึงคุณ ฉันก็ไม่รู้สึกเดียวดายอีกเลย
นั้นแหละความจริง
คุณก็รู้ว่านั้นแหละที่ฉันจะทำ


Oh, I need you more than words can say
Oh, you save me in ways that I can't explain
Always been there for me, now I'll do the same
Oh, I need you more than words can say
ฉันต้องการคุณมากกว่าจะหาถ้อยคำมาบรรยายได้
คุณช่วยฉันไว้ในแบบที่ฉันก็ไม่สามารถอธิบายได้
คุณอยู่ตรงนั้นเพื่อฉันเสมอ ตอนนี้ฉันก็จะทำแบบเดียวกัน
ฉันต้องการคุณมากกว่าจะหาถ้อยคำมาบรรยายได้


Won't forget, won't forget
Won't forget when he bro-o-oke my heart
Ho-o-o-ow you helped me through
You turned, you turned, you turned a disaster into a dream
Gave me the power, made my life brand ne-e-w
(When the world try to break us, we found magic
And we grew stronger, though every line, line, l-line, line, line)
Every night, every night, every night
I stand and sing the truth
Now-now they know that they gon' be alright, alright
ไม่เคยลืม ไม่เคยลืม
ไม่เคยลืมเลยตอนที่เขาทำใจฉันแตกสลาย
แล้วคุณช่วยฉันให้ผ่านมาได้อย่างไง
คุณเปลี่ยน คุณเปลี่ยน คุณเปลี่ยนสิ่งเลวร้านให้กลายเป็นความฝัน
มอบพลังให้ฉัน เปลี่ยนชีวิตให้ฉันใหม่
(ตอนที่โลกอยากจะทำร้ายเรา เราค้นพบความมหัศจรรย์
และเราเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง ผ่านทุกๆเส้นทาง)
ในทุกค่ำคืน ในทุกๆค่ำคืน
ฉันยืนหยัดแล้วร่ำร้องความจริงออกไป
ตอนนี้เขาคงรู้แล้วว่าพวกเขาจะผ่านทุกอย่างไปได้I find peace in every story you told
I think of you, I'll never be alone
It's true, true, true
You know I do, do, do
ฉันจะค้นหาความสงบในทุกเรื่องที่คุณเล่ามา
เมื่อฉันคิดถึงคุณ ฉันก็ไม่รู้สึกเดียวดายอีกเลย
นั้นแหละความจริง
คุณก็รู้ว่านั้นแหละที่ฉันจะทำ


Oh, I need you more than words can say
Oh, you save me in ways that I can't explain (Oh-woah-oh)
Always been there for me, now I'll do the same
Oh, I need you more than words can say
ฉันต้องการคุณมากกว่าจะหาถ้อยคำมาบรรยายได้
คุณช่วยฉันไว้ในแบบที่ฉํนก็ไม่สามารถอธิบายได้
คุณอยู่ตรงนั้นเพื่อฉัน ตอนนี้ฉันก็จะทำแบบเดียวกัน
ฉันต้องการคุณมากกว่าจะหาถ้อยคำมาบรรยายได้


Oh-woah-oh, yeah
I find peace in every story you told
I think of you, I'll never be alone
Oh, it's true
You know I do, yeah
ฉันจะค้นหาความสงบในทุกเรื่องที่คุณเล่ามา
เมื่อฉันคิดถึงคุณ ฉันก็ไม่รู้สึกเดียวดายอีกเลย
นั้นแหละความจริง
คุณก็รู้ว่านั้นแหละที่ฉันจะทำ


Oh, I need you more than words can say (More than words can say)
Oh, you save me in ways that I can't explain (Ways that I can't explain, baby)
Always been there for me, now I'll do the same (Always been there for me, now I'll do the same)
Oh, I need you more than words can say
ฉันต้องการคุณมากกว่าจะหาถ้อยคำมาบรรยายได้
คุณช่วยฉันไว้ในแบบที่ฉํนก็ไม่สามารถอธิบายได้
คุณอยู่ตรงนั้นเพื่อฉัน ตอนนี้ฉันก็จะทำแบบเดียวกัน
ฉันต้องการคุณมากกว่าจะหาถ้อยคำมาบรรยายได้


Oh, I need you more than words can say
ฉันต้องการคุณมากกว่าจะหาถ้อยคำมาบรรยายได้
2018
พฤศจิกายน 16, 2561
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน