แปลเพลง My Generation - The Who

แปลเพลง My Generation - The Who




People try to put us d-down (Talkin' 'bout my generation)
Just because we get around (Talkin' 'bout my generation)
Things they do look awful c-c-cold (Talkin' 'bout my generation)
I hope I die before I get old (Talkin' 'bout my generation)
This is my generation
This is my generation, baby
ผู้คนพยายามจะกดเอาให้จมดิน (กำลังพูดถึงยุคสมัยของผมอยู่)
แค่เพราะชื่อของเราโชว์หราไปทั่ว (กำลังพูดถึงยุคสมัยของผมอยู่)
สิ่งที่พวกเขาทำน่ะมันใจดำมาก (กำลังพูดถึงยุคสมัยของผมอยู่)
ผมหวังว่าผมจะได้ตายก่อนแกละ (กำลังพูดถึงยุคสมัยของผมอยู่)
เพราะนี้คือยุคสมัยของพวกผม
เพราะนี้คือยุคสมัยของพวกผม


Why don't you all f-fade away (Talkin' 'bout my generation)
And don't try to dig what we all s-s-say (Talkin' 'bout my generation)
I'm not trying to cause a big s-s-sensation (Talkin' 'bout my generation)
I'm just talkin' 'bout my g-g-g-generation) (Talkin' 'bout my generation)
This is my generation
This is my generation, baby
ทำไมพวกคุณไม่จางหายไปให้หมดละ (กำลังพูดถึงยุคสมัยของผมอยู่)
ไม่ต้องมาตามขุดคุ้ยทุกสิ่งที่พวกเราพูดหรอก (กำลังพูดถึงยุคสมัยของผมอยู่)
ผมไม่ได้พยายามจะทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตอะไร (กำลังพูดถึงยุคสมัยของผมอยู่)
ผมแค่อยากจะพูดแทนผู้คนในยุคของผม (กำลังพูดถึงยุคสมัยของผมอยู่)
เพราะนี้คือยุคสมัยของพวกผม
เพราะนี้คือยุคสมัยของพวกผม



My, my, my generation
My, my, my generation
มันเป็นยุคสมัยของพวกผมไง


People try to put us d-down (Talkin' 'bout my generation)
Just because we get around (Talkin' 'bout my generation)
Things they do look awful c-c-cold (Talkin' 'bout my generation)
I hope I die before I get old (Talkin' 'bout my generation)
This is my generation
This is my generation, baby
ผู้คนพยายามจะกดเอาให้จมดิน (กำลังพูดถึงยุคสมัยของผมอยู่)
แค่เพราะชื่อของเราโชว์หราไปทั่ว (กำลังพูดถึงยุคสมัยของผมอยู่)
สิ่งที่พวกเขาทำน่ะมันใจดำมาก (กำลังพูดถึงยุคสมัยของผมอยู่)
ผมหวังว่าผมจะได้ตายก่อนแกละ (กำลังพูดถึงยุคสมัยของผมอยู่)
เพราะนี้คือยุคสมัยของพวกผม
เพราะนี้คือยุคสมัยของพวกผม


My, my, my generation
My, my, my generation
มันเป็นยุคสมัยของพวกผมไง




1965
พฤศจิกายน 14, 2561
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน