แปลเพลง Propaganda - Muse

แปลเพลง Propaganda - Muse
Pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-paganda
Pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-propa-gan-ganda
Propa-gan ga
Propa-propa-gan-ganda
Pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-ga-ga-ga-ga


Floozy
You got me trapped in your dark fantasy world
Don't you know you make me woozy?
You have me wrapped around your little finger
โสเภณี
คุณทำให้ผมติดอยู่ในโลกแฟนตาซีที่มืดมิดของคุณ
ไม่รู้หรือไงว่าคุณทำให้ผมวิงเวียน
คุณทำให้ผมตกอยู่ในอุ้มมือของคุณ


Baby, don't you know you can't lose
You make me offers that I can't refuse
You keep telling pretty lies
You toy with the truth
Oh you're killing me with your
ที่รัก คุณไม่รู้หรอว่าคุณจะแพ้ไม่ได้
เพราะคุณให้ข้อเสนอที่ผมไม่อาจปฎิเสธได้
คุณเอาแต่พร่ำบอกคำโกหกสวย
คุณเล่นสนุกกับความจริง
โอ คุณลงมือฆ่าหมดด้วย...


Pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-paganda
Pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-propa-gan-ganda
Propa-gan ga
Propa-propa-gan-ganda
Pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-ga-ga-ga-ga
การแพร่ข่าวของคุณ

Cold chick
You ate my soul just like a Death Eater
I'm the ocean, you're an oil slick
Now I am choking on your thought pollution
แม่สาวเย็นชา
คุณกัดกินจิตวิญาณผมอย่างกับผู้เสพความตาย
ถ้าผมเป็นทะเล คุณก็คงเป็นคราบน้ำมัน
ตอนนี้ผมสำลักพิษของคุณแล้วBaby, don't you know you can't lose
You make me offers that I can't refuse
You keep telling pretty lies
You toy with the truth
Oh you're killing me with your
ที่รัก คุณไม่รู้หรอว่าคุณจะแพ้ไม่ได้
เพราะคุณให้ข้อเสนอที่ผมไม่อาจปฎิเสธได้
คุณเอาแต่พร่ำบอกคำโกหกสวย
คุณเล่นสนุกกับความจริง
โอ คุณลงมือฆ่าหมดด้วย...


Pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-paganda
Pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-propa-gan-ganda
Propa-gan ga
Propa-propa-gan-ganda
Pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-ga-ga-ga-ga
Propa
Propa
Ga-ga-ganda
การแพร่ข่าวของคุณ


Can't lose
You make me offers that I can't refuse
You keep telling pretty lies, babe
Baby, don't you know you can't lose?
You make me offers that I can't refuse, yeah
You contort me with your lies, babe
Don't you know that you just can't lose?
You make me offers that I can't refuse, yeah
You keep telling pretty lies
You play with truth
Oh you're killing me with your
Pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro
Ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ganda
แพ้ไม่ได้
เพราะคุณให้ข้อเสนอที่ผมไม่อาจปฎิเสธได้
คุณเอาแต่พร่ำบอกคำโกหกสวย ที่รัก
ที่รัก คุณไม่รู้หรอว่าคุณจะแพ้ไม่ได้
เพราะคุณให้ข้อเสนอที่ผมไม่อาจปฎิเสธได้
คุณควบคุมผมด้วยคำโกหกของคุณ
คุณไม่รู้หรอว่าคุณจะแพ้ไม่ได้เลยนะ
เพราะคุณให้ข้อเสนอที่ผมไม่อาจปฎิเสธได้
คุณเอาแต่พร่ำบอกคำโกหกสวย
คุณเล่นสนุกกับความจริง
โอ คุณลงมือฆ่าหมดด้วย...
การแพร่ข่าวของคุณความหมายของเพลง

Floozy ในเพลงนี้เปรียบเทียบถึงสือมวลชนนะคะ แล้วไอ้เสียง pro-propa-gan-ganda มารวมกันได้เป็นคำว่า Propaganda ที่แปลว่า การโฆษณา การแพร่ข่าว พอดีเลยค่ะ (โคตรจะล้ำ)
2018
พฤศจิกายน 9, 2561
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน