แปลเพลง Shine - Collective Soul

แปลเพลง Shine - Collective Soul
Give me a word, give me a sign
Show me where to look, tell me what will I find?
What will I find?
Lay me on the ground, fly me in the sky
Show me where to look, tell me what will I find?
What will I find?
ให้ถ้อยคำกับผม ให้สัญญาณกับผม
แสดงต่อผมว่าควรหันไปทางใด บอกผมสิว่าผมต้องเจอกับสิ่งใด
ต้องเจอกับสิ่งใด
วางผมให้ลงกับพื้นดิน ให้ผมโบยบินบนท้องฟ้า
แสดงต่อผมว่าควรหันไปทางใด บอกผมสิว่าผมต้องเจอกับสิ่งใด
ต้องเจอกับสิ่งใด


Oh, Heaven let your light shine down
Oh, Heaven let your light shine down
Oh, Heaven let your light shine down
Oh, Heaven let your light shine down
สวรรค์ได้โปรดส่องแสงของท่านลงมานำทางผมLove is in the water, love is in the air
Show me where to look, tell me will love be there?
Will love be there?
Teach me how to speak, teach me how to share
Teach me where to go, tell me will love be there?
Will love be there?
รักอยู่ในสายน้ำ รักอยู่ในอากศ
แสดงต่อผมว่าควรหันไปทางใด บอกผมสิว่ามีรักรออยู่ตรงนั้นไหม
มีรักรออยู่ตรงนั้นไหม
สอนให้ผมพูด สอนให้ผมแบ่งบัน
สอนผมว่าควรไปในที่ใด บอกผมสิว่ามีรักรออยู่ตรงนั้นไหมOh, Heaven let your light shine down
Oh, Heaven let your light shine down
Oh, Heaven let your light shine down
Oh, Heaven let your light shine down
สวรรค์ได้โปรดส่องแสงของท่านลงมานำทางผมGive me a word, give me a sign
Show me where to look, tell me what will I find?
What will I find?
Lay me on the ground, fly me in the sky
Show me where to look, tell me what will I find?
What will I find?
ให้ถ้อยคำกับผม ให้สัญญาณกับผม
แสดงต่อผมว่าควรหันไปทางใด บอกผมสิว่าผมต้องเจอกับสิ่งใด
ต้องเจอกับสิ่งใด
วางผมให้ลงกับพื้นดิน ให้ผมโบยบินบนท้องฟ้า
แสดงต่อผมว่าควรหันไปทางใด บอกผมสิว่าผมต้องเจอกับสิ่งใด
ต้องเจอกับสิ่งใดOh, Heaven let your light shine down
Oh, Heaven let your light shine down
Oh, Heaven let your light shine down
Oh, Heaven let your light shine down
สวรรค์ได้โปรดส่องแสงของท่านลงมานำทางผมI'm gonna let it shine, I'm gonna let it shine
Heaven send a light, let it shine on me
Hey yeah, hey yeah
Heaven send a light, let it shine on me
(It's gonna shine on) Shine on me
(It's gonna shine on) Well come on and shine
ผมจะปล่อยส่องสว่าง ผมจะปล่อยส่องสว่าง
สวรรค์ส่องแสงลงมา ให้มันเปล่งประกายบนตัวผม
สวรรค์ส่องแสงลงมา ให้มันเปล่งประกายบนตัวผม
ส่องสว่างมาที่ผม
ส่องลงมาเถอะแล้วเปล่งประกาย

90s'
พฤศจิกายน 23, 2561
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน