แปลเพลง Something Different - Why Don't We

แปลเพลง Something Different - Why Don't We
Look at us
We could paint the perfect picture
About us
From your head to toe I'll fit you
They follow us
Yeah we make 'em think it's fiction
They believe it so I guess it must be real
ดูเราสิ
เราอาจเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบได้เลยนะ
เกี่ยวกับเรา
ตั้งแต่หัวจรดเท้าผมเหมาะกับคุณมาก
พวกเขาอยากรู้เรื่องของเรา
ใช่  เราทำให้พวกเขาคิดว่ามันเป็นเหมือนนิยาย
แล้วพวกเขาก็เชื่อเพราะงั้นผมคิดว่ามันควรจะเป็นจริงนะI can read your mind
I know what you're thinking
I could spend my time
Feeling all the reasons
What they know about us
Doesn't make a difference
Baby, we got us
We on something different
ผมอ่านใจคุณออก
ผมรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่
ผมสามารถใช้เวลาของผม
รู้สึกถึงทุกเหตุผลเลย
สิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับเรา
ไม่ได้ทำให้อะไรต่างออกไป
ที่ัรัก เรามีเรานะ
เรามีบางสิ่งที่ต่างออกไปWe on something, something, some
We on something different
We on something, something, some
We on something different
We on something, something, some
We on something different
We on something, something, some
We on something different
เรามีบางสิ่ง บางสิ่ง
เรามีบางสิ่งที่ต่างออกไปIn a rush
Even though we young, we flexin'
We fall in love
About a hundred times a day
Like it's not enough
Yeah we make 'em think it's fiction
They believe it so I guess it must be real
ในความเร่งรีบ
แม้ว่าเราจะยังเด็ก แต่เราควบคุมมันได้
เราตกหลุมรัก
เกือบจะร้อยครั้งต่อวัน
เหมือนมันไม่เคยจะพอ
ใช่ เราทำให้พวกเขาคิดว่ามันเป็นเหมือนนิยาย
แล้วพวกเขาก็เชื่อเพราะงั้นผมคิดว่ามันควรจะเป็นจริงนะI can read your mind
I know what you're thinking
I could spend my time
Feeling all the reasons
What they know about us
Doesn't make a difference
Baby, we got us
We on something different
ผมอ่านใจคุณออก
ผมรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่
ผมสามารถใช้เวลาของผม
รู้สึกถึงทุกเหตุผลเลย
สิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับเรา
ไม่ได้ทำให้อะไรต่างออกไป
ที่ัรัก เรามีเรานะ
เรามีบางสิ่งที่ต่างออกไปWe on something, something, some
We on something different
We on something, something, some
We on something different
We on something, something, some
We on something different
We on something, something, some
We on something different
เรามีบางสิ่ง บางสิ่ง
เรามีบางสิ่งที่ต่างออกไป
2017
พฤศจิกายน 25, 2561
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน