แปลเพลง Take Me - MISO

แปลเพลง Take Me - MISO
Do you have something to say
'Cause the feelings in my mind cannot escape
Would you ever take me
'Cause my heart is all I carry
The feelings in my mind I cannot explain
คุณมีอะไรจะพูดไหม
เพราะฉันไม่อาจหนีจากความรู้สึกในใจได้เลย
คุณจะรับฉันจะไปได้
เพราะสิ่งที่ฉันแบกเอาไว้คือหัวใจของฉันเอง
คือความรู้จากในใจฉันที่ไมาอาจอธิบายออกมาFar away there's places to see
And all the worries and the lies cannot see me
Could you ever take me
'Cause my heart is all I carry
The feelings in my mind I cannot explain
ไกลออกไปยังมีสถานทีที่น่ามอง
ที่ทุกความกังวนและคำลวงหลอกหาฉันไม่พบ
คุณจะรับฉันจะไปได้
เพราะสิ่งที่ฉันแบกเอาไว้คือหัวใจของฉันเอง
คือความรู้จากในใจฉันที่ไมาอาจอธิบายออกมาMaybe, we need some time to mend this broken trust
I don't want this to end and fade to dust
Baby, we need some time to mend this broken trust
I really want us to start up this trust
บางที เราจำเป็นต้องใช้เวลารักษาความเชื่อใจที่พังทลายนี้
ฉันไม่อยากในเรื่องนี้จบลงแล้วสลายกลายเป็นฝุ่นไป
ที่รัก เราจำเป็นต้องใช้เวลารักษาความเชื่อใจที่พังทลายนี้
ฉันอยากให้เราเริ่มเชื่อใจกันอีกครั้ง20 days and I don't know what pace this is
If I could read your mind would you notice it
Discolor all the worries, find the right exit
I promise not to hide, I give you full permit
I'm understanding that you wanna be good friends
A very special timing we can alternate
I'll be right there
Do more than care
20 วันผ่านไปและฉันไม่รู้เลยว่าฉันก้าวมาอยู่ที่ไหน
หากฉันอาจใจคุณได้ คุณจะสนใจมันหรือเปล่า
เจื่อจางทุกสีของความกังวน ค้นหาทางออกที่ถูกต้อง
ฉันสัญญาว่าจะไม่แอบซ่อนอะไรไว้ ฉันจะให้คุณทั้งหมดที่มี
ฉันเข้าใจนะที่คุณอยากจะเป็นเพื่อนที่ดี
ยังมีช่วงเวลาพิเศษที่เราสามารถแบ่งบันกันได้
ฉันจะอยู่ตรงนี้แหละ
และทำมากกว่าแค่ความใส่ใจI know what I want is to speed it up with you
I know I'm a girl, but not the average kind
You're saying all these aimless things I'm not surprised
But I'm infatuated by the way you smile
I don't need a man to complete me
Strong like a diamond, you can't break me
But you could be my pearl king
I could be your diamond queen
ฉันรู้สิ่งที่ฉันต้องการคือเดินไปพร้อมกับคุณ
ฉันรู้ฉันแค่ผู้หญิงคนหนึ่ง แต่ฉันไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไป
คุณเอาแต่พูดเรื่องที่ไร้สาระที่ไม่ทำให้ฉันประทับใจอะไรเลย
แต่สิ่งที่ฉันหลงใหลคือรอยยิ้มของคุณต่างหาก
ฉันไม่ได้ต้องการคนที่เหมาะสามกับฉันหรอก
เข้มแข็งอย่างกับเพชร คุณทำลายฉันไม่ได้หรอก
แต่คุณเป็นราชาของฉันได้นะ
แล้วฉันจะเป็นราชีนีของคุณเองMaybe, we need some time to mend this broken trust
I don't want this to end and fade to dust
Baby, we need some time to mend this broken trust
I really want us to start up this trust
บางที เราจำเป็นต้องใช้เวลารักษาความเชื่อใจที่พังทลายนี้
ฉันไม่อยากในเรื่องนี้จบลงแล้วสลายกลายเป็นฝุ่นไป
ที่รัก เราจำเป็นต้องใช้เวลารักษาความเชื่อใจที่พังทลายนี้
ฉันอยากให้เราเริ่มเชื่อใจกันอีกครั้ง


Start up this trust
Focus it on us
Start up this trust
เริ่มความเชื่อใจนี้
คิดถึงแค่เรื่องของเรา
เริ่มความเชื่อใจนี้
2016
พฤศจิกายน 27, 2561
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน