แปลเพลง Time - Pink Floyd

แปลเพลง Time - Pink Floyd





Ticking away
The moments that make up the dull day
Fritter and waste the hours in an offhand way
Kicking around
On a piece of ground in your hometown
Waiting for someone or something to show you the way
เข็มนาฬิกาเดินไป
ช่วงเวลาในวันที่แสนน่าเบื่อ
ทิ้งขว้างเวลาไปอย่างไร้ความหาย
เดินแตะฝุ่นไปรอบๆ
เมื่องที่ใหญ่โตของคุณ
รอคอยให้ใครบางคนหรือบางสิ่งมาชี้ทางให้



Tired of lying in the sunshine
Staying home to watch the rain
You are young and life is long
And there is time to kill today
And then, one day, you find
Ten years have got behind you
No one told you when to run
You missed the starting gun
เบื่อหน่ายกับการนอนท่ามกลางแสงตะวัน
อยู่บ้านเฝ้ามองดูสายฝน
คุณยังเด็กและชีวิตช่างยาวนาน
และยังมีเวลาให้ฆ่าในวันนี้
แล้วจากนั้น วันหนึ่ง คุณก็พบว่า
10 ปีผ่านไปอยู่ด้านหลังคุณแล้ว
ไม่มีคุณบอกคุณเมื่อต้องออกวิ่ง
และคุณพลาดเสียงปีนปล่อยตัวไป



And you run, and you run
To catch up with the sun, but it's sinking
Racing around to come up behind you again
The sun is the same
In a relative way, but you're older
แล้วคุณก็วิ่ง แล้วก็วิ่ง
เพื่อจะคว้าดวงตะวัน แต่มันก็จมลงดินไป
ก่อนจะไล่กวดขึ้นมาจากด้านหลังคุณอีกครั้ง
ดวงตะวันก็ยังคงเดิม
และในทางเดียวกัน  คุณกลับแก่ลงไป



Shorter of breath, and one day closer to death
Every year is getting shorter
Never seem to find the time
Plans that either come to naught
Or half a page of scribbled lines
Hanging on in quiet desperation is the English way
The time is gone, the song is over
Thought I'd something more to say
ลมหายใจแสนสั่น และสักวันคงเข้าใกล้ความตาย
ทุกปีสั้นลงเรื่อยๆ
ดูเหมือนเวลาไม่เคยจะพอ
แผนการแต่ละอย่างต่างต้องล้มเลิก
หรือไม่ครึ่งหน้าของแผนการก็ถูกขีดฆ่าไป
ค้างเติ่งอยู่ในความสิ้นหวังแสนเงียบงันในวิถีแบบชาวอังกฤษ
เวลาผ่านไป บทเพลงจบลง
ได้แต่คิดว่า ผมมีบางสิ่งที่อยากจะพูดมากกว่านี้



Home, home again
I like to be here when I can
And when I come home cold and tired
It's good to warm my bones beside the fire
Far away across the field
The tolling on the iron bell
Calls the faithful to their knees
To hear the softly spoken magic spells
บ้าน กลับมาบ้านอีกแล้ว
ผมชอบที่จะอยู่ที่นี้ถ้าผมทำได้
และยามที่ผมกลับมาบ้านทั้งหนาวและเหนื่อย
มันรู้สึกดีที่ได้ทำตัวให้อบอุ่นอยู่ข้างๆกองไฟ
ไกลออกไปข้ามทุ่งหญ้า
เสียงตีระฆังเหล็กก้องกังวาล
เรียกให้เหล่าผู้มีศัทธาคุกเข่าลง
เพื่อฟังบนสวดอันอ่อนโยนราวกับเวทมนตร์



ความหมายของเพลง

เพลงนี้มีจุดกำเนิดมาจากไอเดียของโรเจอร (Roger Waters) มือเบสของวงค่ะ เพราะเขามาตระหนักเอาเมื่อตอนเขาอายุ 29 แล้วว่าเขายังไม่ได้ตระเตรียมอะไรให้กับชีวิตในอนาคตของตัวเองสักอย่างเลย 

"The idea in Time is a similar exhortation to Breathe. To be here now, this is it. Make the most of it."
"ไอเดียของเพลง Time มันก็เหมือนการเตือนให้นึกถึงลมหายใจ คือการอยู่ตรงนี้ตอนนี้ ประมานว่า ต้องใช้ประโยชน์จากมันให้ดีที่สุด"

Roger Waters



1973
พฤศจิกายน 26, 2561
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน