แปลเพลง Version Of Me - Sasha Sloan

แปลเพลง Version Of Me - Sasha Sloan 

Can you love
Can you love
Can you love
the version of me?
I don't let
I don't let
I don't let
anybody else see?
When I choke
When I choke
When I choke
would you try and help me breathe?
Can you love
Can you love
Can you love
the version of me?
คุณจะรัก
คุณจะรัก
คุณจะรัก
สิ่งที่ฉันเป็นได้ไหม
ฉันจะไม่ปล่อย
ฉันจะไม่ปล่อย
ฉันจะไม่ปล่อย
ให้ใครคนอื่นได้เห็น
เมื่อฉันสำลัก
เมื่อฉันสำลัก
เมื่อฉันสำลัก
คุณจะพยายามช่วยฉันให้หายใจไหม
คุณจะรัก
คุณจะรัก
คุณจะรัก
สิ่งที่ฉันเป็นได้ไหม
That isn't happy all the time
I'd get out of my head
Get out of my mind
Can't get out of bed sometimes
And when I look at myself
Hell, I might cry
'Cause I got some trauma
Some family drama
Just that I warn ya
มันไม่ได้มีความสุขตลอดเวลาหรอก
ฉันคุมตัวเองไม่ค่อยอยู่
เดาอารมณ์ไม่ค่อยได้
บางครั้งก็ไม่อยากลุกจากเตียง
และตอนที่ฉันมองดูตัวเอง
นรก ฉันแทบจะร้องไห้
เพราะ ฉันมีบาดแผล
จากปัญหาครอบครัว
นั้นแหละที่ฉันอยากจะเตื่อนคุณYou'll have a hard time making sense of this
I'm the most low-key masochist
The wrong place if you're looking for heaven
So I got one question
คุณอาจเจอกับความยากลำบากที่จะทำความเข้าใจเรื่องนี้
ฉันค่อนข้างที่จะชอบเสพติดความเจ็บปวด
มาผิดที่แล้วหาคุณกำลังมองกาสรวงสวรรค์อยู่
และฉันมีคำถามเดียวCan you love
Can you love
Can you love
the version of me?
I don't let
I don't let
I don't let
anybody else see?
When I choke
When I choke
When I choke
would you try and help me breathe?
Can you love
Can you love
Can you love
the version of me?
คุณจะรัก
คุณจะรัก
คุณจะรัก
สิ่งที่ฉันเป็นได้ไหม
ฉันจะไม่ปล่อย
ฉันจะไม่ปล่อย
ฉันจะไม่ปล่อย
ให้ใครคนอื่นได้เห็น
เมื่อฉันสำลัก
เมื่อฉันสำลัก
เมื่อฉันสำลัก
คุณจะพยายามช่วยฉันให้หายใจไหม
คุณจะรัก
คุณจะรัก
คุณจะรัก
สิ่งที่ฉันเป็นได้ไหมThat's gonna wanna stay the night
I'd get out of my head
Get out of my mind
Can't be on my own sometimes
I don't even need bae
and I'll probably bite
'Cause I got some trauma
Some family drama
Just that I warn ya
สิ่งนี้มันจะอยู่กับฉันในตอนกลางคืน
ฉันคุมตัวเองไม่คอยอยู่
เดาอารมณ์ไม่ค่อยได้
บางครั้งก็ไม่เป็นตัวของตัวเอง
ฉันไม่ต้องการที่รักด้วยซ้ำ
และฉันอาจจะกัดก็ได้
เพราะ ฉันมีบาดแผล
จากปัญหาครอบครัว
นั้นแหละที่ฉันอยากจะเตื่อนคุณYou'll have a hard time making sense of this
I'm the most low-key masochist
The wrong place if you're looking for heaven
So I've got one question
คุณอาจเจอกับความยากลำบากที่จะทำความเข้าใจเรื่องนี้
ฉันค่อนข้างที่จะชอบเสพติดความเจ็บปวด
มาผิดที่แล้วหาคุณกำลังมองกาสรวงสวรรค์อยู่
และฉันมีคำถามเดียวCan you love
Can you love
Can you love
the version of me?
I don't let
I don't let
I don't let
anybody else see?
When I choke
When I choke
When I choke
would you try and help me breathe?
Can you love
Can you love
Can you love
the version of me?
คุณจะรัก
คุณจะรัก
คุณจะรัก
สิ่งที่ฉันเป็นได้ไหม
ฉันจะไม่ปล่อย
ฉันจะไม่ปล่อย
ฉันจะไม่ปล่อย
ให้ใครคนอื่นได้เห็น
เมื่อฉันสำลัก
เมื่อฉันสำลัก
เมื่อฉันสำลัก
คุณจะพยายามช่วยฉันให้หายใจไหม
คุณจะรัก
คุณจะรัก
คุณจะรัก
สิ่งที่ฉันเป็นได้ไหมMaybe it's just something in my brain(in my brain)
Maybe it's the way that I was raised
I wouldn't blame you if you tried to walk away
But I want you to stay
Yeah, I want you to stay
I just got one question
บางครั้งมันก็คือบางอย่างในหัวสมองฉัน
บางครั้งมันก็คือสิ่งที่ฉันหลอนไปเอง
ฉันจะไม่โทษคุณหรอกหากคุณอยากจะเดินจากไป
แต่ฉันอยากให้คุณอยู่
ใช่ ฉันอยากให้คุณอยู่
และฉันมีคำถามเดียวCan you love
Can you love
Can you love
the version of me?
I don't let
I don't let
I don't let
anybody else see?
When I choke
When I choke
When I choke
would you try and help me breathe?
Can you love
Can you love
Can you love
the version of me?
คุณจะรัก
คุณจะรัก
คุณจะรัก
สิ่งที่ฉันเป็นได้ไหม
ฉันจะไม่ปล่อย
ฉันจะไม่ปล่อย
ฉันจะไม่ปล่อย
ให้ใครคนอื่นได้เห็น
เมื่อฉันสำลัก
เมื่อฉันสำลัก
เมื่อฉันสำลัก
คุณจะพยายามช่วยฉันให้หายใจไหม
คุณจะรัก
คุณจะรัก
คุณจะรัก
สิ่งที่ฉันเป็นได้ไหม
2018
พฤศจิกายน 29, 2561
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน