แปลเพลง Asleep - The Smiths

แปลเพลง Asleep - The Smiths
Sing me to sleep
Sing me to sleep
I'm tired and I
I want to go to bed
Sing me to sleep
Sing me to sleep
And then leave me alone
Don't try to wake me in the morning
'Cause I will be gone
ร้องเพลงกล่อมผมนอน
ร้องเพลงกล่อมผมนอน
ผมเหนื่อยเหลือเกินและผม
ผมอยากจะไปนอนลงที่เตียง
ร้องเพลงกล่อมผมนอน
ร้องเพลงกล่อมผมนอน
จากนั้นก็ปล่อยผมไว้ลำพัง
อย่าพยายามปลุกผมขึ้นมาในยามเช้า
เพราะผมจะจากไปแล้วDon't feel bad for me
I want you to know
Deep in the cell of my heart
I will feel so glad to go
อย่ารู้สึกแย่เพื่อผมเลย
ผมอยากให้คุณรู้ไว้
ลึกลงไปในหัวใจของผม
ผมยินดีที่จะได้จากไปSing me to sleep
Sing me to sleep
I don't want to wake up
On my own anymore
Sing to me
Sing to me
I don't want to wake up
On my own anymore
ร้องเพลงกล่อมผมนอน
ร้องเพลงกล่อมผมนอน
ผมไม่อยากตื่นขึ้นมา
ด้วยตัวเองอีกต่อไปแล้ว
ร้องเพลงเพื่อผม
ร้องเพลงเพื่อผม
ผมไม่อยากตื่นขึ้นมา
ด้วยตัวเองอีกต่อไปแล้วDon't feel bad for me
I want you to know
Deep in the cell of my heart
I really want to go
อย่ารู้สึกแย่เพื่อผมเลย
ผมอยากให้คุณรู้ไว้
ลึกลงไปในหัวใจของผม
ผมอยากจะจากไปจริงๆThere is another world
There is a better world
There must be
Well, there must be
Well, there must be
Well, there must be
Well...
มันมีโลกอีกใบหนึ่ง
มันมีโลกที่ดีกว่า
มันต้องเป็นแบบนั้น
ใช่ มันต้องเป็นแบบนั้น
ใช่ มันต้องเป็นแบบนั้น
ใช่ มันต้องเป็นแบบนั้น
เอาละBye bye
Bye bye
Bye...
ลาก่อน
1985
ธันวาคม 10, 2561
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน