แปลเพลง Better Days - JAIE

แปลเพลง Better Days - JAIE
I would never break free
If i didn't leave you
Things would only happen
If we just followed through
And we should
Let it show
ฉันอาจไม่มีทางได้เป็นอิสระ
หากฉันไม่จากคุณมา
สิ่งต่างๆมันต้องเกิดขึ้น
หากเราอยากที่จะผ่านพ้นมันไป
งั้นเราก็ควร
แสดงมันออกมาYou know, you know
I've had my better days and
You've had your better days too
You know, you know
I've had my better days and
You've had your better days too
Ooh
คุณรู้ คุณก็รู้
ฉันเคยมีวันที่ดีกว่านี้และ
คุณเองก็เคยมีวันที่ดีกว่านี้ เช่นกัน
คุณรู้ คุณก็รู้
ฉันเคยมีวันที่ดีกว่านี้และ
คุณเองก็เคยมีวันที่ดีกว่านี้ เช่นกันSippin on your worries
Let it seep through
Smoke away and trust me
Don't say much we'll just do
As we choose
To let it show
อยู่กับความกังวนของคุณ
ปล่อยให้มันซึมผ่าน
เท่าที่ต้องการและเชื่อฉันเถอะ
ไม่ต้องพูดอะไรมาก แค่มาทำมัน
ตราบเท่าที่เราเลือก
ที่จะแสดงมันออกไปYou know, you know
I've had my better days and
You've had your better days too
You know, you know
I've had my better days and
You've had your better days too
Ooh
คุณรู้ คุณก็รู้
ฉันเคยมีวันที่ดีกว่านี้และ
คุณเองก็เคยมีวันที่ดีกว่านี้ เช่นกัน
คุณรู้ คุณก็รู้
ฉันเคยมีวันที่ดีกว่านี้และ
คุณเองก็เคยมีวันที่ดีกว่านี้ เช่นกัน
2018
ธันวาคม 22, 2561
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน