แปลเพลง Bitter Sweet Symphony - The Verve

แปลเพลง Bitter Sweet Symphony - The Verve
'Cause it's a bitter sweet symphony, that's life
Trying to make ends meet
You're a slave to money then you die
I'll take you down the only road I've ever been down
You know the one that takes you to the places
Where all the veins meet, yeah
เพราะมันคือบทเพลงขมอมหวาน ชีวิตน่ะ
พยายามที่จะอยู่รอดวันต่อวัน
ตกเป็นทาสของเงินแล้วก็ตาย
ผมจะพาคุณไปในถนนเส้นเดียวกับที่ผมเคยผ่านมา
คุณรู้จักสิ่งนั้นที่พาคุณไปยังที่ต่างๆ
มันคือที่ซึ่งทุกเส้นเลือดมาบรรจบกัน (หัวใจ?)No change, I can change
I can change, I can change
But I'm here in my mould
I am here in my mould
But I'm a million different people from one day to the next
I can't change my mould
No, no, no, no, no, no, no
Have you ever been down?
ไม่อยากเปลี่ยนแปลง แต่ผมก็เปลี่ยนแปลงได้
ผมเปลี่ยนแปลงได้ ผมเปลี่ยนแปลงได้
แต่ผมก็อยู่ตรงนี้ในแบบของผม
ผมอยู่ตรงนี้ในแบบของผม
แต่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่แตกต่างไปเป็นล้านแบบจากวันนี้ไปสู่วันถัดไป
ผมจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวตนของผม
ไม่ ไม่ ไม่
คุณเคยรู้สึกแบบนั้นบ้างไหมWell I've never prayed, but tonight I'm on my knees, yeah
I need to hear some sounds that recognize the pain in me, yeah
I let the melody shine, let it cleanse my mind, I feel free now
But the airwaves are clean and there's nobody singing to me now
ผมไม่เคยสวดวิงวอน แต่คืนนี้ผมคุกเข่าลงไป
ผมอยากได้ยินสักเสียงที่รู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดของผม
ผมจะปล่อยให้ท่วงทำนองส่องประกาย  ชำระล้างจิตใจ แล้วปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ
แต่คลื่นเสียงนั้นว่างเปล่า และไม่มีใครร้องเพลงเพื่อผมในตอนนี้No change, I can change
I can change, I can change
But I'm here in my mould
I am here in my mould
And I'm a million different people from one day to the next
I can't change my mould
No, no, no, no, no
Have you ever been down?
I can't change it you know, I can't change it
ไม่อยากเปลี่ยนแปลง แต่ผมก็เปลี่ยนแปลงได้
ผมเปลี่ยนแปลงได้ ผมเปลี่ยนแปลงได้
แต่ผมก็อยู่ตรงนี้ในแบบของผม
ผมอยู่ตรงนี้ในแบบของผม
แต่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่แตกต่างไปเป็นล้านแบบจากวันนี้ไปสู่วันถัดไป
ผมจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวตนของผม
ไม่ ไม่ ไม่
คุณเคยรู้สึกแบบนั้นบ้างไหม
คุณก็รู้ผมเปลี่ยนไม่ได้ ผมเปลี่ยนมันไม่ได้'Cause it's a bitter sweet symphony, that's life
Trying to make ends meet
Trying to find somebody, then you die
I'll take you down the only road I've ever been down
You know the one that takes you to the places
Where all the veins meet, yeah
เพราะมันคือบทเพลงขมอมหวาน ชีวิตน่ะ
พยายามที่จะอยู่รอดวันต่อวัน
พยายามจะค้นหาใครสักคน จนกว่าจะตาย
ผมจะพาคุณไปในถนนเส้นเดียวกับที่ผมเคยผ่านมา
คุณรู้จักสิ่งนั้นที่พาคุณไปยังที่ต่างๆ
มันคือที่ซึ่งทุกเส้นเลือดมาบรรจบกันYou know I can change, I can change
I can change, I can change
But I'm here in my mould
I am here in my mould
And I'm a million different people from one day to the next
I can't change my mould, no, no, no, no, no
I can't change my mould, no, no, no, no, no
I can't change my mould, no, no, no, no, no
You've gotta change my mould, no, no, no
(It's just sex and violence, melody and silence)
(Gotta, can't change my violence, melody and silence)
(Gotta can't change my violence, melody and silence)
(I'll take you down the only road I've ever been down)
(Gotta, can't change my violence, melody and silence)
(I'll take you down the only road I've ever been down)
(Gotta, can't change my violence, melody and silence)
Been down
Ever been down
(Can't change my violence, melody and silence)
Ever been down
Ever been down
Ever been down
Have you ever been down?
Have you ever been down?
Have you ever been down?
คุณก็รู้ ผมก็เปลี่ยนแปลงได้
ผมเปลี่ยนแปลงได้ ผมเปลี่ยนแปลงได้
แต่ผมก็อยู่ตรงนี้ในแบบของผม
ผมอยู่ตรงนี้ในแบบของผม
แต่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นล้านแบบจากวันนี้ไปสู่วันถัดไป
ผมจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวตนของผม ไม่ ไม่ ไม่
(มันก็แค่เซ็กและความป่าเถื่อน บทเพลงและความเงียบ)
(จำต้อง ไม่อาจเปลี่ยนเซ็กและความป่าเถื่อน บทเพลงและความเงียบ )
(จำต้อง ไม่อาจเปลี่ยนเซ็กและความป่าเถื่อน บทเพลงและความเงียบ )
(ผมจะพาคุณไปในถนนเส้นเดียวกับที่ผมเคยผ่านมา)
(จำต้อง ไม่อาจเปลี่ยนเซ็กและความป่าเถื่อน บทเพลงและความเงียบ )
(ผมจะพาคุณไปในถนนเส้นเดียวกับที่ผมเคยผ่านมา)
(จำต้อง ไม่อาจเปลี่ยนเซ็กและความป่าเถื่อน บทเพลงและความเงียบ )
เคยไหม
เคยบ้างไหม
(ไม่อาจเปลี่ยนเซ็กและความป่าเถื่อน บทเพลงและความเงียบ )
เคยบ้างไหม
เคยบ้างไหม
เคยบ้างไหม
คุณเคยรู้สึกแบบนั้นบ้างไหมความหมายของเพลง

 Bitter Sweet Symphony เพราะชีวิตคือบทเพลงประสานเสียงที่มีทั้งความหวานและความขม ความสุขและความทุกข์

ประเด็นหลักของเพลงนี้ก็คือถึง เขา อาจจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาเป็นได้ แต่เขาก็เลือกที่จะไม่เปลี่ยนมัน 'No change, I can change' เพราะตอนนี้เขากำลังใช้ชีวิตอยู่ในแบบที่เขาเชื่อค่ะ 'I'm here in my mould' ถึงมันจะเป็นชีวิตที่หวานอมขมก็ตาม1997
ธันวาคม 24, 2561
1

ความคิดเห็น

  1. นี่มันไม่ใช่แค่บทเพลง นี่มันคือบทกวี ชัดๆ

    ให้ตายเถอะ ต่อให้ฉันตายฉันก็จะเอาเพลงนี้ลงโลงไปด้วย

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน