แปลเพลง Fire on Fire - Sam Smith

แปลเพลง Fire on Fire - Sam Smith
My mother said I'm too romantic
She said, "You're dancing in the movies"
I almost started to believe her
Then I saw you and I knew
Maybe it's 'cause I got a little bit older
Maybe it's all that I've been through
I'd like to think it's how you lean on my shoulder
And how I see myself with you
แม่ของผมบอกว่าผมมันช่างฝันเกินไป
บอกว่า "ลูกทำตัวอย่างกับกำลังเต้นรำอยู่ในหนัง"
ผมเกือบจะเชื่อแม่แล้ว
แต่ผมก็ได้พบคุณแล้วก็รู้ว่า
บางที่อาจเป็นเพราะผมเข้าใจมากกว่านิดหน่อย
บางทีอาจเป็นเพราะทุกอย่างที่ผมผ่านพ้นมา
ผมอยากจะคิดว่าคุณจะพิงพาผมได้อย่างไง
และผมจะเห็นตัวเองอยู่กับคุณได้อย่างไงI don't say a word
But still, you take my breath and steal the things I know
There you go, saving me from out of the cold
ผมจะไม่พูดออกไปหรอก
แต่ก็เช่นทุกที คุณขโมยลมหายใจและสิ่งที่ผมรู้ไป
เป็นคุณ ที่ช่วยผมให้ผ่านพ้นความเหน็บหนาวFire on fire, we're normally killers
With this much desire, together, we're winners
They say that we're out of control and some say we're sinners
But don't let them ruin our beautiful rhythms
'Cause when you unfold me and tell me you love me
And look in my eyes
You are perfection, my only direction
It's fire on fire, mmm
It's fire on fire
เปลวไฟที่ลุกโชน เราคือนักสู้โดยสัญชาตญาณ
กับความปรารถนาที่มากมาย อยู่ด้วยกัน เราคือผู้ชนะ
พวกเขาบอกว่าเราควบคุมไม่ได้ และบางคนบอกเรามันคนบาป
แต่อย่ายอมให้เขามาทำลายท่วงทำนองที่งดงามของเรา
เพราะยามคุณปลดเปลื้องผมและบอกผมว่าคุณรักผม
มองเข้ามาในตาผม
คุณคือความสมบูรณ์แบบ คือหนทางเดียวของผม
มันคือเปลวไฟที่กำลังลุกโชนWhen we fight, we fight like lions
But then we love and feel the truth
We lose our minds in a city of roses
We won't abide by any rules
ยามเราสู้ เราจะสู้เหมือนกับราชสีห์
แต่ยิ่งกว่านั้นเรารักและสัมผัสได้ถึงแก่นแท้
เราสูญเสียจิตวิญญาณของเราไปในเมื่องแห่งกุหลาบ
เราจะไม่สนกฎเกณฑ์ใดๆI don't say a word
But still, you take my breath and steal the things I know
There you go, saving me from out of the cold
ผมจะไม่พูดออกไปหรอก
แต่ก็เช่นทุกที คุณขโมยลมหายใจและสิ่งที่ผมรู้ไป
เป็นคุณ ที่ช่วยผมให้ผ่านพ้นความเหน็บหนาวFire on fire, we're normally killers
With this much desire, together, we're winners
They say that we're out of control and some say we're sinners
But don't let them ruin our beautiful rhythms
'Cause when you unfold me and tell me you love me
And look in my eyes
You are perfection, my only direction
It's fire on fire, oh
It's fire on fire
เปลวไฟที่ลุกโชน เราคือนักสู้โดยสัญชาตญาณ
กับความปรารถนาที่มากมาย อยู่ด้วยกัน เราคือผู้ชนะ
พวกเขาบอกว่าเีราควบคุมไม่ได้ และบางคนบอกเรามันคนบาป
แต่อย่ายอมให้เขามาทำลายท่วงทำนองที่งดงามของเรา
เพราะยามคุณปลดเปลื้องผมและบอกผมว่าคุณรักผม
มองเข้ามาในตาผม
คุณคือความสมบูรณ์แบบ คือหนทางเดียวของผม
มันคือเปลวไฟที่กำลังลุกโชนFire on fire, we're normally killers
But this much desire, together, we're winners
They say that we're out of control and some say we're sinners
But don't let them ruin our beautiful rhythms
เปลวไฟที่ลุกโชน เราคือนักสู้โดยสัญชาตญาณ
กับความปรารถนาที่มากมาย อยู่ด้วยกัน เราคือผู้ชนะ
พวกเขาบอกว่าเีราควบคุมไม่ได้ และบางคนบอกเรามันคนบาป
แต่อย่ายอมให้เขามาทำลายท่วงทำนองที่งดงามของเรา


Fire on fire, we're normally killers
With this much desire, together, we're winners
They say that we're out of control and some say we're sinners
But don't let them ruin our beautiful rhythms
'Cause when you unfold me and tell me you love me
And look in my eyes
You are perfection, my only direction
It's fire on fire
เปลวไฟที่ลุกโชน เราคือนักสู้โดยสัญชาตญาณ
กับความปรารถนาที่มากมาย อยู่ด้วยกัน เราคือผู้ชนะ
พวกเขาบอกว่าเีราควบคุมไม่ได้ และบางคนบอกเรามันคนบาป
แต่อย่ายอมให้เขามาทำลายท่วงทำนองที่งดงามของเรา
เพราะยามคุณปลดเปลื้องผมและบอกผมว่าคุณรักผม
มองเข้ามาในตาผม
คุณคือความสมบูรณ์แบบ คือหนทางเดียวของผม
มันคือเปลวไฟที่กำลังลุกโชนYou are perfection, my only direction
It's fire on fire
คุณคือความสมบูรณ์แบบ คือหนทางเดียวของผม
มันคือเปลวไฟที่กำลังลุกโชน
2018
ธันวาคม 21, 2561
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน