แปลเพลง Free Bird - Lynyrd Skynyrd

แปลเพลง Free Bird - Lynyrd Skynyrd
If I leave here tomorrow
Would you still remember me?
For I must be traveling on, now
Cause there's too many places I've got to see
But, if I stayed here with you, girl
Things just couldn't be the same
Cause I'm as free as a bird now
And this bird you can not change
หากผมจากไปในวันพรุ่งนี้
คุณจะยังจดจำผมไว้ไหม
เมื่อตอนนี้ผมต้องเดินทางต่อไป
เพราะมันมีหลายที่ๆผมอยากจะไปเยือน
แต่ หากผมต้องอยู่ที่นี้กับคุณ สาวน้อย
หลายสิ่งมันไม่อาจเหมือนเดิมได้อีกแล้ว
เพราะตอนนี้ผมเป็นอิสระเหมือนกับนก
และคุณไม่อาจเปลี่ยนแปลงนกตัวนี้ได้Oh, oh, oh, oh, oh
And this bird you can not change
And this bird you can not change
Lord knows, I can't change
และคุณไม่อาจเปลี่ยนแปลงนกตัวนี้ได้
และคุณไม่อาจเปลี่ยนแปลงนกตัวนี้ได้
พระเจ้ารู้ ว่าผมไม่อาจเปลี่ยนได้Bye, bye, baby, it's been a sweet love
Though this feeling I can't change
But please don't take it so badly
Cause Lord knows I'm to blame
But, if I stayed here with you, girl
Things just couldn't be the same
Cause I'm as free as a bird now
And this bird you'll never change
ลาก่อน ที่รัก มันเป็นความรักที่หวานชื่นมาก
แม้ความรู้สึกของผมจะไม่อาจเปลี่ยนได้
แต่ได้โปรดอย่ารู้สึกว่ามันเลวร้ายเลย
เพราะพระเจ้ารู้ว่าผมเป็นฝ่ายผิด
แต่ หากผมต้องอยู่ที่นี้กับคุณ สาวน้อย
หลายสิ่งมันไม่อาจเหมือนเดิมได้อีกแล้ว
เพราะตอนนี้ผมเป็นอิสระเหมือนกับนก
และคุณไม่อาจเปลี่ยนแปลงนกตัวนี้ได้


Oh, oh, oh, oh, oh
And this bird you can not change
And this bird you can not change
Lord knows, I can't change
Lord help me, I can't change
และคุณไม่อาจเปลี่ยนแปลงนกตัวนี้ได้
และคุณไม่อาจเปลี่ยนแปลงนกตัวนี้ได้
พระเจ้ารู้ ว่าผมไม่อาจเปลี่ยนได้
พระเจ้าช่วยผมด้วย ผมเปลี่ยนไม่ได้


Lord, I can't change
Won't you fly high, free bird, yeah
พระเจ้า ผมเปลี่ยนไม่ได้
ทำไมคุณไม่บินให้สูงละ เจ้านกน้อย
1973
ธันวาคม 22, 2561
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน