แปลเพลง I Am Better Off - Wildson ft. LaKesha Nugent

แปลเพลง  I Am Better Off - Wildson ft. LaKesha Nugent
When I think about the way we used to be
When I think about the things you took from me
I know that I am so much better
Better off
When I look at what I’ve done, now that we’re apart
When I look at what I’ve won, I’ve come so far
I know I’m so much better off
And baby you don’t belong
เมื่อฉันคิดถึงสิ่งที่เราเคยเป็น
เมื่อฉันคิดถึงสิ่งที่คุณเอาไปจากฉัน
ฉันรู้ว่าฉันคงดีกว่ามาก
ถ้าเดินออกมา
เมื่อฉันมองไปถึงสิ่งที่เคยทำ ตอนนี้เราก็เลิกกันแล้ว
เมื่อฉันมองไปถึงสิ่งที่ฉันเคยได้รับ ฉันก็มาไกลซะแล้ว
ฉันรู้ว่าฉันคงไปได้ดีกว่ามาก
ถ้าเดินออกมา
และที่รักคุณยังไม่ใช่I could feel it in my bones
There was something going on
That shade of doubt
Hangin’ round, got old
ฉันรู้สึกได้จากข้างใน
ถึงบางอย่างที่เกิดขึ้น
แพร่ร่มเงาของความสงสัย
ไปรอบๆ แล้วเติบโตขึ้นเรื่อยๆ


‘Cause darling there is nothing right
When all you seem to do is lie
Those days are gone
I’m walking tall
While you’re alone
เพราะที่รักนั้นมันไม่มีอะไรถูกต้องเลย
เมื่อทั้งหมดที่คุณทำดูเหมือนจะเป็นการโกหก
วันเหล่านั้นผ่านไปแล้ว
ฉันเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ
ในขณะที่คุณจมอยู่กับตัวเองWhen I think about the way we used to be
When I think about the things you took from me
I know that I am so much better
Better off
When I look at what I’ve done, now that we’re apart
When I look at what I’ve won, I’ve come so far
I know I’m so much better off
And baby you don’t belong
เมื่อฉันคิดถึงสิ่งที่เราเคยเป็น
เมื่อฉันคิดถึงสิ่งที่คุณเอาไปจากฉัน
ฉันรู้ว่าฉันคงดีกว่ามาก
ถ้าเดินออกมา
เมื่อฉันมองไปถึงสิ่งที่เคยทำ ตอนนี้เราก็เลิกกันแล้ว
เมื่อฉันมองไปถึงสิ่งที่ฉันเคยได้รับ ฉันก็มาไกลซะแล้ว
ฉันรู้ว่าฉันคงไปได้ดีกว่ามาก
ถ้าเดินออกมา
และที่รักคุณยังไม่ใช่Your love was cold
Heart made of stone
But I’m just fine
I’m gonna shine
I’m alright, alright, alright
I’m celebrating
My liberation
I’m moving strong
I’m moving on
I’m alright, alright, alright
ความรักของคุณมันหนาวเหน็บ
ใจแข็งเหมือนหิน
แต่ฉันไม่เป็นไรหรอก
ฉันจะส่องประกาย
ฉันไม่เป็นไรเลย
ฉันจะฉลองให้กับ
อิสระของตัวเอง
ฉันจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ
ฉันจะก้าวต่อไป
ฉันไม่เป็นไรเลยMight be shaken, but not stirred
Just a lesson that I’ve learned
And so it goes
Tables turn, and you’re on your own
อาจจะสั่นบ้าง แต่ไม่หวั่นไหวหรอก
ก็แค่บทเรียนที่ฉันต้องเรียนรู้
แล้วมันจะผ่านไป
การเปลี่ยนแปลง ที่คุณต้องเผชิญกับมันเองWhen I think about the way
When I think about the way we used to be
When I think about the things you took from me
I know that I am so much better
Better off
When I look at what I’ve done, now that we’re apart
When I look at what I’ve won, I’ve come so far
I know I’m so much better off
And baby you don’t belong
เมื่อฉันคิดถึงสิ่งที่เราเคยเป็น
เมื่อฉันคิดถึงสิ่งที่คุณเอาไปจากฉัน
ฉันรู้ว่าฉันคงดีกว่ามาก
ถ้าเดินออกมา
เมื่อฉันมองไปถึงสิ่งที่เคยทำ ตอนนี้เราก็เลิกกันแล้ว
เมื่อฉันมองไปถึงสิ่งที่ฉันเคยได้รับ ฉันก็มาไกลซะแล้ว
ฉันรู้ว่าฉันคงไปได้ดีกว่ามาก
ถ้าเดินออกมา
และที่รักคุณยังไม่ใช่When I think about the way
When I think about the way we used to be
When I think about the things you took from me
I know that I’m so much better
Better off
When I look at what I’ve done, now that we’re apart
When I look at what I’ve won, I’ve come so far
I know I’m so much better off
And baby you don’t belong
เมื่อฉันคิดถึงสิ่งที่เราเคยเป็น
เมื่อฉันคิดถึงสิ่งที่คุณเอาไปจากฉัน
ฉันรู้ว่าฉันคงดีกว่ามาก
ถ้าเดินออกมา
เมื่อฉันมองไปถึงสิ่งที่เคยทำ ตอนนี้เราก็เลิกกันแล้ว
เมื่อฉันมองไปถึงสิ่งที่ฉันเคยได้รับ ฉันก็มาไกลซะแล้ว
ฉันรู้ว่าฉันคงไปได้ดีกว่ามาก
ถ้าเดินออกมา
และที่รักคุณยังไม่ใช่
2018
ธันวาคม 18, 2561
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน