แปลเพลง White Christmas - OneRepublic

แปลเพลง White Christmas - OneRepublic
I'm dreaming of a white Christmas
Just like the ones I used to know
Where the treetops glisten and children listen
To hear sleigh bells in the snow
I'm dreaming of a white Christmas
Just like the ones I used to know
Where the treetops glisten and children listen
To hear sleigh bells in the snow
ผมฝันถึงวันคริสต์มาสที่สว่างไสว
เหมือนครั้งหนึ่งที่ผมเคยได้เห็น
เมื่อบนต้นไม้มีแสงประกายแล้วเด็กๆเงี่ยหูฟัง
เสียงกระดิ่งรถเลื่อนท่ามกลางหิมะ
ผมฝันถึงวันคริสต์มาสที่สว่างไสว
เหมือนครั้งหนึ่งที่ผมเคยได้เห็น
เมื่อบนต้นไม้มีแสงประกายแล้วเด็กๆเงี่ยหูฟัง
เสียงกระดิ่งรถเลื่อนท่ามกลางหิมะOh, I'm dreaming of a Christmas I used to know
May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white
May your days be merry and bright
And all your Christmases be white
ผมฝันถึงวันคริสต์มาสที่ผมเคยรู้จัก
ขอให้เป็นวันแห่งความสุขสดใสของคุณ
และขอให้ทุกคริสต์มาสของคุณสว่างไสว
ขอให้เป็นวันแห่งความสุขสดใสของคุณ
และขอให้ทุกคริสต์มาสของคุณสว่างไสว

2018
ธันวาคม 13, 2561
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน