แปลเพลง Clarity - Zedd

แปลเพลง Clarity - Zedd
High dive into frozen waves where the past comes back to life
Fight fear for the selfish pain, it was worth it every time
Hold still right before we crash cause we both know how this ends
Our clock ticks 'til it breaks your glass and I drown in you again
ดำดิ่งลงสู่คลื่นที่เย็นเฉียบเมื่ออดีตหวนคือสู่ชีวิต
ต่อสู้กับความกลัวที่เห็นแก่ตัว มันคุ้มค่าเสมอนั้นแหละ
จับเอาไว้ให้มั่นก่อนจะพุ่งออกไปเพราะเราต่างรู้ว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไง
นาฬิกาของเราเดินต่อไปจนกว่าหน้าปัดมันจะแตก และฉันจะจมดิ่งลงไปในคุณอีกครั้ง


Cause you are the piece of me I wish I didn't need
Chasing relentlessly, still fight and I don't know why
If our love is tragedy, why are you my remedy?
If our love's insanity, why are you my clarity?
เพราะคุณเป็นส่วนหนึ่งของฉัน ที่ฉันหวังว่าฉันจะไม่จำเป็นต้องมี
ไล่ตามอย่างไม่ลดละ ยังยืนหยัดสู้ทั้งที่ไม่รู้ว่าทำไม
หากรักเราคือความเจ็บปวด แล้วทำไมคุณยังเยียวยาฉันละ
หากรักเราคือความบ้าคลั่ง แล้วทำไมคุณยังเป็นความชัดเจนของฉันละ


If our love is tragedy, why are you my remedy?
If our love's insanity, why are you my clarity?
หากรักเราคือความเจ็บปวด แล้วทำไมคุณยังเยียวยาฉันละ
หากรักเราคือความบ้าคลั่ง แล้วทำไมคุณยังเป็นความชัดเจนของฉันละ


Walk on through a red parade and refuse to make amends
It cuts deep through our ground and makes us forget all common sense
Don't speak as I try to leave cause we both know what we'll choose
If you pull, then I'll push too deep and I'll fall right back to you
เดินสวนขบวนพาเหรดในชุดแดง โดยไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลง
มันฝั่งรากลึกลงไปในพื้นดินของเรา จนทำให้เราลืมทุกสิ่งที่สมควรไป
ไม่ต้องพูดเพื่อยื้อฉันไว้หรอก เพราะเราต่างรู้ว่าเราจะเลือกทางใด
หากคุณรั้งไว้ งั้นฉันจะผลักออกไป เพื่อที่จะได้จมดิ่งกลับไปหาคุณCause you are the piece of me I wish I didn't need
Chasing relentlessly, still fight and I don't know why
If our love is tragedy, why are you my remedy?
If our love's insanity, why are you my clarity?
เพราะคุณเป็นส่วนหนึ่งของฉัน ที่ฉันหวังว่าฉันจะไม่จำเป็นต้องมี
ไล่ตามอย่างไม่ลดละ ยังยืนหยัดสู้ทั้งที่ไม่รู้ว่าทำไม
หากรักเราคือความเจ็บปวด แล้วทำไมคุณยังเยียวยาฉันละ
หากรักเราคือความบ้าคลั่ง แล้วทำไมคุณยังเป็นความชัดเจนของฉันละ


Why are you my clarity?
Why are you my remedy?
Why are you my clarity?
Why are you my remedy?
ทำไมคุณยังเป็นความชัดเจนของฉันละ
ทำไมคุณยังเยียวยาฉันได้ละ
ทำไมคุณยังเป็นความชัดเจนของฉันละ
ทำไมคุณยังเยียวยาฉันได้ละ


If our love is tragedy, why are you my remedy?
If our love's insanity, why are you my clarity?
หากรักเราคือความเจ็บปวด แล้วทำไมคุณยังเยียวยาฉันละ
หากรักเราคือความบ้าคลั่ง แล้วทำไมคุณยังเป็นความชัดเจนของฉันละความหมายของเพลง 


2012
กุมภาพันธ์ 20, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน