แปลเพลง Daydream - Finding Hope

แปลเพลง Daydream - Finding Hope
Those winter days
Have gone away but
I'm still cold
ฤดูหนาวนั้น
ผ่านพ้นไปแล้ว แต่
ผมยังหนาวอยู่เลย


The heat we made
Has gone away and
It don't feel the same
ความเร้าร้อนที่เราเคยมี
ผ่านพ้นไปแล้ว และ
มันรู้สึกไม่เหมือนเดิมเลย


I had you in my arms to sleep
And now you're hard to reach (yeah)
I'll only see you every night
In my dreams
ผมเคยมีคุณหลับอยู่ในอ้อมแขน
แต่ตอนนี้ผมเข้าไม่ถึงคุณเลย
ผมทำได้แค่มองคุณทุกค่ำคืน
ในฝันของผมเท่านั้น


As night falls down
I feel my heart missing your part of me
And everything in-between
Now they're just memories (yeah)
เมื่อกลางคืนมาเยือน
หัวใจของผมโหยหาส่วนหนึ่งของคุณที่เป็นของผม
และทุกอย่างในตอนนั้น
ที่ตอนนี้มันกลายเป็นแค่ความทรงจำ
2019
กุมภาพันธ์ 20, 2562
1

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน