แปลเพลง God Only Knows - The Beach Boys

แปลเพลง God Only Knows - The Beach Boys
I may not always love you
But long as there are stars above you
You never need to doubt it
I'll make you so sure about it
ผมอาจะไม่ได้รักคุณตลอดกาล
แต่นานตราบเท่าที่ดวงดาวยังอยู่บนฟ้า
คุณไม่จำเป็นต้องสงสัยเลย
ผมจะทำให้คุณมั่นใจมันเอง


God only knows what I'd be without you
มีเพียงพระเจ้าที่รู้ว่าผมจะเป็นอย่างไงถ้าไม่มีคุณ


If you should ever leave me
Well life would still go on believe me
The world could show nothing to me
So what good would living do me?
หากเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทิ้งผมไป
เชื่อผมสิว่าชีวิตก็คงต้องดำเนินต่อไป
แต่โลกอาจไม่มีความหมายกับผมอีกแล้ว
ก็ผมควรจะใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรดีละGod only knows what I'd be without you
มีเพียงพระเจ้าที่รู้ว่าผมจะเป็นอย่างไงถ้าไม่มีคุณIf you should ever leave me
Well life would still go on believe me
The world could show nothing to me
So what good would living do me?
หากเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทิ้งผมไป
เชื่อผมสิว่าชีวิตก็คงต้องดำเนินต่อไป
แต่โลกอาจไม่มีความหมายกับผมอีกแล้ว
ก็ผมควรจะใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรดีละ


God only knows what I'd be without you
God only knows what I'd be without you
God only knows
มีเพียงพระเจ้าที่รู้ว่าผมจะเป็นอย่างไงถ้าไม่มีคุณ
พระเจ้าที่รู้
1966
กุมภาพันธ์ 20, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน