แปลเพลง Help! - The Beatles

แปลเพลง Help! - The Beatles

(Help!) I need somebody
(Help!) Not just anybody
(Help!) You know I need someone
(Help!)
(ช่วยด้วย) ผมต้องการใครสักคน
(ช่วยด้วย) ไม่ใช่แค่ใครก็ได้หรอก
(ช่วยด้วย) คุณก็รู้ผมต้องการใครสักคน
(ช่วยด้วย)


When I was younger so much younger than today
I never needed anybody's help in any way
But now these days are gone, I'm not so self assured
Now I find I've changed my mind and opened up the doors
ตอนที่ผมยังเด็กเมื่อยังเด็กกว่าตอนนี้มากน่ะ
ผมไม่เคยต้องการให้ใครมาช่วยไม่ว่าจะเรื่องไหน
แต่วันเหล่านั้นผ่านพ้นไปผมไม่ได้มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นแล้ว
ตอนนี้ผมพบว่าตัวเองเปลี่ยนไปและเปิดใจมากขึ้น


Help me if you can, I'm feeling down
And I do appreciate you being 'round
Help me get my feet back on the ground
Won't you please, please help me?
ถ้าคุณทำได้ก็ช่วยผมด้วย ผมรู้สึกไม่ดีนัก
ผมซึ้งใจมากที่มีคุณอยู่ใกล้ๆแบบนี้
ช่วยทำให้ผมกลับมาหยัดยืนบนพื้น
คุณจะได้โปรด ได้โปรดช่วยผมได้ไหมAnd now my life has changed in oh so many ways
My independence seems to vanish in the haze
But every now and then I feel so insecure
I know that I just need you like I've never done before
ตอนนี้ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปมากมาย
อิสระของผมลอยหายไปกับม่านหมอก
นับแต่นั้นจนตอนนี้ผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเลย
ผมรู้แค่ว่าผมต้องการคุณแบบที่ผมไม่เคยต้องการมาก่อน


Help me if you can, I'm feeling down
And I do appreciate you being 'round
Help me get my feet back on the ground
Won't you please, please help me?
ถ้าคุณทำได้ก็ช่วยผมด้วย ผมรู้สึกไม่ดีนัก
ผมซึ้งใจมากที่มีคุณอยู่ใกล้ๆแบบนี้
ช่วยทำให้ผมกลับมาหยัดยืนบนพื้น
คุณจะได้โปรด ได้โปรดช่วยผมได้ไหม


When I was younger, so much younger than today
I never needed anybody's help in any way
But now these days are gone, I'm not so self assured
Now I find I've changed my mind and opened up the doors
ตอนที่ผมยังเด็กเมื่อยังเด็กกว่าตอนนี้มากน่ะ
ผมไม่เคยต้องการให้ใครมาช่วยไม่ว่าจะเรื่องไหน
แต่วันเหล่านั้นผ่านพ้นไปผมไม่ได้มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นแล้ว
ตอนนี้ผมพบว่าตัวเองเปลี่ยนไปและเปิดใจมากขึ้น


Help me if you can, I'm feeling down
And I do appreciate you being 'round
Help me get my feet back on the ground
Won't you please, please help me?
Help me? Help me? Ooh
ถ้าคุณทำได้ก็ช่วยผมด้วย ผมรู้สึกไม่ดีนัก
ผมซึ้งใจมากที่มีคุณอยู่ใกล้ๆแบบนี้
ช่วยทำให้ผมกลับมาหยัดยืนบนพื้น
คุณจะได้โปรด ได้โปรดช่วยผมได้ไหม
ช่วยผมได้ไหม ช่วยผมด้วย
1965
กุมภาพันธ์ 27, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน