แปลเพลง Melody - Cadmium

แปลเพลง Melody - Cadmium
I can only imagine
How it is to be with you
From the first day I saw your face
I knew this love was true
But you're already taken
Nothing I can do
So I can only imagine
How it is to be with you
ผมทำได้แค่จินตนาการ
ว่ามันจะเป็นอย่างไงถ้าได้อยู่กับคุณ
ตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เจอคุณ
ผมก็รู้ว่ารักนี้เป็นความจริง
แต่คุณมีใครอยู่แล้ว
ไม่มีอะไรที่ผมทำได้เลย
นอกจากแค่จินตนาการ
ว่ามันจะเป็นอย่างไงถ้าได้อยู่กับคุณI can only imagine us both loving through the night
I can only imagine us together side by side
I can only imagine we're dancing in the moonlight
I can only imagine
I can only imagine
ผมทำได้แค่จินตนาการตอนเราอยู่ด้วยกันผ่านพ้นค่ำคืน
ผมทำได้แค่จินตนาการว่าเราอยู่เคียงข้างกัน
ผมทำได้แค่จินตนาการถึงตอนที่เราเต้นรำท่ามกลางแสงจันทร์
ผมทำได้แค่จินตนาการ
ผมทำได้แค่จินตนาการI want to know if you'll be
My favourite song, my little melody
If we could be a symphony
Then we would be a perfect harmony
ผมอยากจะรู้หากคุณมาเป็น
เพลงโปรดของผม ท่วงทำนองเล็กๆ
หากเราผสานกันลงตัวเหมือนบทเพลงซิมโฟนี
งั้นเราก็คงเป็นบทเพลงที่สมบรูณ์แบบI don't want to live this way
I really wish we never knew
Out of sight and out of mind
I don't want to be with you
But the next time I saw your face
Nothing I can do
I just have to face the truth
All I want is to be with you
ผมไม่อยากจะเป็นอยู่แบบนี้หรอก
ผมหวังจริงๆว่าเราจะไม่เคยรู้จักกันเลย
ไม่ต้องรับรู้ ไม่ต้องสนใจ
ผมไม่อยากจะเป็นอยู่แบบนี้หรอก
แต่เมื่อผมได้เห็นคุณในครั้งต่อมา
ผมก็ทำอะไรไม่ได้เลย
ผมต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริง
ว่าทั้งหมดที่ผมต้องการคือได้อยู่กับคุณI can only imagine us both loving through the night
I can only imagine us together side by side
I can only imagine we're dancing in the moonlight
I can only imagine
I can only imagine
ผมทำได้แค่จินตนาการตอนเราอยู่ด้วยกันผ่านพ้นค่ำคืน
ผมทำได้แค่จินตนาการว่าเราอยู่เคียงข้างกัน
ผมทำได้แค่จินตนาการถึงตอนที่เราเต้นรำท่ามกลางแสงจันทร์
ผมทำได้แค่จินตนาการ
ผมทำได้แค่จินตนาการI want to know if you'll be
My favourite song, my little melody
If we could be a symphony
Then we would be a perfect harmony
ผมอยากจะรู้หากคุณมาเป็น
เพลงโปรดของผม ท่วงทำนองเล็กๆ
หากเราผสานกันลงตัวเหมือนบทเพลงซิมโฟนี
งั้นเราก็คงเป็นบทเพลงที่สมบรูณ์แบบ
2017
กุมภาพันธ์ 14, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน