แปลเพลง Seasons - Rival & Cadmium

แปลเพลง Seasons - Rival & Cadmium


The seasons come and go like thoughts of you
Like a wave returns to the sea into the blue
They change but in a cycle that I can't lose
Each painful but delightful to live through
ฤดูกาลเข้ามาและผ่านไปเหมือนกับความคิดของคุณ
เหมือนคลื่นที่หวนคืนสู่ท้องทะเลสีคราม
มันเปลี่ยนแปลงแต่ไม่อาจสูญเสียสมดุล
ที่จะใช้ชีวิตผ่านพ้นแต่ละความเจ็บปวดที่งดงาม


You came into my life just like another season
Not for long just a time, just like another season
Maybe this time next year you'll reappear for unknown reason
But I'll cherish everyday till you come my way this season
คุณเข้ามาในชีวิตผมเหมือนอีกหนึ่งฤดูกาล
ไม่นานแค่เวลาหนึ่ง เหมือนอีกหนึ่งฤดูกาล
บางที่เวลานี้ในปีถัดไปคุณอาจจะหวนคืนมาอีกด้วยเหตุผลที่ไม่อาจล่วงรู้
และผมจะถนอมทุกวันจนกว่าคุณจะมาหาผมในฤดุกาลนี้


The seasons turn and change just like your mind
Like the sun gives into the moon into the night
Time continues marching it slowly crawls
With each new one starting I recall
ฤดูกาลเริ่มต้นและแปรเปลี่ยนเหมือนกับหัวใจของคุณ
เหมือนดวงอาทิตย์ผลัดเปลี่ยนสู่ดวงจันทร์เพื่อเข้าสู่ค่ำคืน
เวลาคืบคลานไปเรื่อยๆ
กับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งที่ผมจดจำไว้You came into my life just like another season
Not for long just a time, just like another season
Maybe this time next year you'll reappear for no reason
But I'll cherish everyday till you come my way this season
คุณเข้ามาในชีวิตผมเหมือนอีกหนึ่งฤดูกาล
ไม่นานแค่เวลาหนึ่ง เหมือนอีกหนึ่งฤดูกาล
บางที่เวลานี้ในปีถัดไปคุณอาจจะหวนคืนมาอีกด้วยเหตุผลที่ไม่อาจล่วงรู้
และผมจะถนอมทุกวันจนกว่าคุณจะมาหาผมในฤดุกาลนี้


Each time of year carries memories
Like a never fading whisper in the breeze
Oh we will keep on changing all over again
Yeah we will keep on changing just like another season
แต่ละช่วงเวลาของทุกปีล้วนมีความทรงจำ
เหมือนเสียงกระซิบที่ไม่เคยจางหายไปกับสายลม
เราต่างเปลี่ยนแปลงไปครั้งแล้วครั้งเล่า
ใช่เราเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับฤดูกาลนั้นแหละ


Don't want another day without you by my side, oh this season
ไม่อยากจะใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยไม่มีคุณข้างๆ ฤดูกาลนี้


You came into my life just like another season
Not for long just a time, just like another season
Maybe this time next year you'll reappear for no reason
But I'll cherish everyday till you come my way this season
คุณเข้ามาในชีวิตผมเหมือนอีกหนึ่งฤดูกาล
ไม่นานแค่เวลาหนึ่ง เหมือนอีกหนึ่งฤดูกาล
บางที่เวลานี้ในปีถัดไปคุณอาจจะหวนคืนมาอีกด้วยเหตุผลที่ไม่อาจล่วงรู้
และผมจะถนอมทุกวันจนกว่าคุณจะมาหาผมในฤดุกาลนี้
2018
กุมภาพันธ์ 26, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน