แปลเพลง Without You - Chris Brown

แปลเพลง Without You - Chris Brown


If you had a choice then what would you choose to do?
หากคุณมีทางเลือก แล้วคุณจะเลือกทางไหน


I could live without money, I could live without the fame
And if every day was sunny, I could live without the rain
And if I ever went up to Heaven, I would fall right back down
That life wouldn't be living 'cause you're the one I couldn't live without
ผมอาจจะอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเงิน ผมอาจจะอยู่ได้โดยไม่ต้องมีชื่อเสียง
และหากทุกวันมันช่างสดใส ผมอาจอยู่ได้โดยไม่ต้องหม่นหมอง
และหากผมได้ขึ้นไปแตะสรวงสวรรค์ ผมยอมร่วงลงมาอยู่ข้างล่างดีกว่า
ชีวิตแบบนั้นคงไม่น่าอยู่หรอก เพราะคุณเป็นคนเดียวที่ผมไม่อาจสูญเสียไปIf I couldn't blink would I still be able to see you?
I couldn't imagine, oh
Without arms could I reach?
No way could I ever hold you, oh
หากผมไม่อาจกระพริบตาได้ ผมยังมองเห็นคุณได้อยู่ไหม
ผมจินตนาการไม่ออกเลย
หากไม่มีแขนผมจะเอื้อมมือไปได้อย่างไง
คงไม่มีทางที่ผมจะกอดคุณไว้ได้เลยI need these things like I need you
If you had a choice, what would you choose?
ผมต้องมีสิ่งพวกนี้เหมือนกับที่ผมต้องมีคุณ
หากคุณมีทางเลือก คุณจะเลือกทางไหนI could live without money, I could live without the fame
And if every day was sunny, I could live without the rain
And if I ever went up to Heaven, I would fall right back down
That life wouldn't be living 'cause you're the one I couldn't live without
ผมอาจจะอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเงิน ผมอาจจะอยู่ได้โดยไม่ต้องมีชื่อเสียง
และหากทุกวันมันช่างสดใส ผมอาจอยู่ได้โดยไม่ต้องหม่นหมอง
และหากผมได้ขึ้นไปแตะสรวงสวรรค์ ผมยอมร่วงลงมาอยู่ข้างล่างดีกว่า
ชีวิตแบบนั้นคงไม่น่าอยู่หรอก เพราะคุณเป็นคนเดียวที่ผมไม่อาจสูญเสียไปIf I couldn't dream would I believe that there could be a you and me?
And if I couldn't sing, would you be able to hear my melody?
I know that something's wrong and I'm afraid that you're moving on
How can I fly when you're my wings?
และหากผมวาดฝันไม่ได้ ผมจะยังเชื่ออยู่ไหมว่าตรงนั้นจะมีคุณกับผม
และหากผมร้องเพลงไม่ได้ คุณยังอยากจะฟังท่วงทำนองของผมอยู่ไหม
ผมรู้ว่ามันมีอะไรที่ไม่ควร และผมกลัวว่าคุณจะจากผมไป
แล้วผมจะบินต่อได้อย่างไงเมื่อคุณคือปีกของผมI need these things like I need you
If you had a choice, what would you choose?
ผมต้องมีสิ่งพวกนี้เหมือนกับที่ผมต้องมีคุณ
หากคุณมีทางเลือก คุณจะเลือกทางไหนละI could live without money, I could live without the fame
And if every day was sunny, I could live without the rain
And if I ever went up to Heaven, I would fall right back down
That life wouldn't be living 'cause you're the one I couldn't live without
ผมอาจจะอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเงิน ผมอาจจะอยู่ได้โดยไม่ต้องมีชื่อเสียง
และหากทุกวันมันช่างสดใส ผมอาจอยู่ได้โดยไม่ต้องหม่นหมอง
และหากผมได้ขึ้นไปแตะสรวงสวรรค์ ผมยอมร่วงลงมาอยู่ข้างล่างดีกว่า
ชีวิตแบบนั้นคงไม่น่าอยู่หรอก เพราะคุณเป็นคนเดียวที่ผมไม่อาจสูญเสียไปYou can take it all from me and it wouldn't mean anything
Turn the whole world against me as long as you don't leave
It's getting hard for me to sleep, even harder for me to breathe
I'm used to life with you, tell me what I need to do
คุณจะเอาทุกอย่างไปจากผมก็ได้เพราะมันไม่มีความหมายอะไรเลย
ยอมให้โลกทั้งใบต่อต้านผมนานตราบเท่าที่คุณยังไม่ทิ้งไป
มันยากสำหรับผมที่จะก้าวต่อไป ยากแม้แต่จะต้องหายใจ
ผมเคยชินกับชีวิตที่มีคุณไปแล้ว บอกมาสิว่าผมควรทำอย่างไงI could live without money, I could live without the fame
And if every day was sunny, I could live without the rain
And if I ever went up to Heaven, I would fall right back down
That life wouldn't be living 'cause you're the one I couldn't live without
ผมอาจจะอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเงิน ผมอาจจะอยู่ได้โดยไม่ต้องมีชื่อเสียง
และหากทุกวันมันช่างสดใส ผมอาจอยู่ได้โดยไม่ต้องหม่นหมอง
และหากผมได้ขึ้นไปแตะสรวงสวรรค์ ผมยอมร่วงลงมาอยู่ข้างล่างดีกว่า
ชีวิตแบบนั้นคงไม่น่าอยู่หรอก เพราะคุณเป็นคนเดียวที่ผมไม่อาจสูญเสียไป
2011
กุมภาพันธ์ 22, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน