แปลเพลง Belief - John Mayer

แปลเพลง Belief - John Mayer
Is there anyone who ever remembers
Changing their mind from the paint on a sign?
Is there anyone who really recalls ever breaking rank, at all
For something someone yelled real loud, one time?
มีใครสักคนจดจำได้บ้าง
ว่าสามารถเปลี่ยนใจผู้คนด้วยป้ายประท้วงได้
มีใครสักคนเคยเปลี่ยนจุดยืนของผู้คน ได้ทั้งหมดบ้าง
จากสิ่งที่บางคนป่าวประกาศออกมา มีสักครั้งไหมOh, everyone believes
In how they think it ought to be
Oh, everyone believes
And they're not going easily
ทุกคนเชื่อมั่น
ในสิ่งที่พวกเขาคิดว่ามันเป็นแบบนั้น
ทุกคนเชื่อมั่น
และพวกเขาไม่เปลี่ยนใจง่ายๆหรอก


Belief is a beautiful armor
But makes for the heaviest sword
Like punching underwater
You never can hit who you're trying for
Some need the exhibition
And some have to know they tried
It's the chemical weapon for the war that's ragin' on inside
ความเชื่อเป็นเกราะที่สวยงาม
แต่เป็นดาบที่หนักที่สุด
เหมือนโฟาดฟันอยู่ใต้น้ำ
คุณไม่สามารถโจมตีใครที่คุณต้องการได้เลย
บางคนต้องการแสดงออกมา
บางคนแค่อยากบอกว่าเขาได้พยายามแล้ว
มันเป็นเหมือนอาวุธเคมีที่มีผลกับสงครามในจิตใจ


Oh, everyone believes
From emptiness to everything
Oh, everyone believes
And no one's going quietly
ทุกคนเชื่อมั่น
ในสิ่งที่พวกเขาคิดว่ามันเป็นแบบนั้น
ทุกคนเชื่อมั่น
และพวกเขาไม่เปลี่ยนใจง่ายๆหรอกWe're never going to win the world
We're never going to stop the war
We're never going to beat this, if belief is what we're fighting for
We're never going to win the world
We're never going to stop the war
We're never going to beat this, if belief is what we're fighting for
เราไม่มีทางเอาชนะทั้งโลกได้
เราไม่มีทางหยุดสงครามได้
เราไม่มีทางพิชิตมันได้ หากความเชื่อเป็นสิ่งที่เราต่อสู้อยู่
เราไม่มีทางเอาชนะทั้งโลกได้
เราไม่มีทางหยุดสงครามได้
เราไม่มีทางพิชิตมันได้ หากความเชื่อเป็นสิ่งที่เราต่อสู้อยู่


Is there anyone you can remember
Ever surrendered with their life on the line?
มีใครจดจำได้บ้าง
มีใครเคนยอมจำนนเมื่อชีวิตแขวนอยู่บนเส้นด้ายหรืเปล่า


We're never going to win the world
We're never going to stop the war
We're never going to beat this, if belief is what we're fighting for
We're never going to win the world
We're never going to stop the war
We're never going to beat this, if belief is what we're fighting for
เราไม่มีทางเอาชนะทั้งโลกได้
เราไม่มีทางหยุดสงครามได้
เราไม่มีทางพิชิตมันได้ หากความเชื่อเป็นสิ่งที่เราต่อสู้อยู่
เราไม่มีทางเอาชนะทั้งโลกได้
เราไม่มีทางหยุดสงครามได้
เราไม่มีทางพิชิตมันได้ หากความเชื่อเป็นสิ่งที่เราต่อสู้อยู่


What puts a hundred thousand children in the sand?
Belief can, belief can
What puts the folded flag inside his mother's hand?
Belief can, belief can
อะไรที่ฝั่งเด็กหลายแสนลงไปกับพื้นทราย
ความเชื่อไง ความเชื่อทำได้
อะไรที่คืนผืนธงกลับไปสู่มือของแม่เหล่าทหาร
ความเชื่อไง ความเชื่อทำได้
2006
มีนาคม 13, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน